Stark rapport från Klövern
Foto: Klövern

Stark rapport från Klövern

Ekonomi

19 oktober 2018

Klövern redovisar ett starkt resultat där samtliga geografiska marknader är starka.

Intäkterna ökade med 9 procent till 813 miljoner under tredje kvartalet. Samtidigt, förvaltningsresultat ökade med 9 procent till 367 Mkr.

Rörelsemarginalen uppgick till 71 procent, jämfört med 66 procent för de senaste 12 månaderna. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 90 procent, en förbättring från 89 procent i början av året. Nettoinflyttning uppgick till 18 miljoner kronor under kvartalet och 67 Mkr under niomånadersperioden.

– Kvaliteten och stabiliteten i vårt resultat fortsätter att förbättras som en ökad andel av våra intäkter kommer från moderna lokaler i starka, stabila hyresmarknaderna. Detta framgår av bland annat stigande genomsnittliga hyresintäkter, kommenterar bolagets vd Rutger Arnhult.

Av Redaktionen

Faktaruta

Klöverns januari/september:

  • Intäkterna ökade med 6 procent till 2397 MSEK (2261).
  • Driftsöverskottet ökade med 6 procent till 1646 miljoner (1553).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 5 procent till 1047 MSEK (1001).
  • Resultat före skatt uppgick till 1888 MSEK (2410) och nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1779 MSEK (2006), vilket motsvarar 1,78 (1,93) per stamaktie.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 817 miljoner (1371).
  • Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog till värdeökning fastigheter med 209 (380) miljoner kronor.
  • Efter att ha tagit i besittning 10 fastigheter för totalt 4264 miljoner, överföring av innehav av 12 fastigheter för ca 1976 miljoner och investeringarna uppgick till 1248 miljoner, värdet på fastighetsbeståndet uppgick till 47.378 miljoner kronor.
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (3,1) och den justerade soliditeten till 37,0 procent.
  • EPRA NAV uppgick till 15,31.

Källa: Klövern

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se