Stark ökning under Fabeges första halvår
Christian Hermelin, vd, Fabege. Foto: Fabege

Stark ökning under Fabeges första halvår

Ekonomi

6 juli 2018

En stark marknad i Stockholm ger Fabege draghjälp. Halvårsrapporten visar på stora ökningar över hela linjen.

 

Under det första halvåret 2018 har stigande hyresnivåer och sjunkande avkastningskrav på marknaden gynnat Fabege.

Den senaste rapporten visar bland annat på ökade hyresintäkter samt ett ökat överskott på driften. Resultatet för perioden rekordökade till 5 175 miljoner kronor från dryga 2 miljarder motsvarande period förra året.

Det här ger så klart bolaget en fortsatt styrka att växa under resten av året.

– Vi kan konsatetara att vi ligger helt rätt i tiden med vårt fokus på Stockholm, på projekt och med våra engagerade medarbetare. Största hotet utgörs av konjunkturen, men med de konjunkturprognoser vi ser idag tror jag på en fortsatt stark utveckling för Fabege. Och även i en svagare konjunktur består många av våra goda förutsättningar. Det råder inte brist på affärsmöjligheter och med vår höga ambition och vår välbelägna projektportfölj står vi redo, säger Christian Hermelin, vd.

Av Redaktionen

Faktaruta

Fabeges januari – juni 2018:

  • Hyresintäkterna ökade till 1 237 Mkr (1 108). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 10 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 908 Mkr (705). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 11 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 73 procent (72).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 572 Mkr (449).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 5 366 Mkr (1 989).
  • Nettouthyrning uppgick till 123 Mkr (86).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 175 Mkr (2 001), motsvarande 15:64 kr per aktie (6:05).

Källa: Fabege

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se