Stark ökning av nya företag – efter hacket i tillväxtkurvan
Bild: Unsplash

Stark ökning av nya företag – efter hacket i tillväxtkurvan

Ekonomi

18 september 2023

Efter en julimånad som noterade ett hack i tillväxtkurvan för antalet nya företag i Sverige skedde en stark återhämtning i augusti.

Efter flera månader med positiv nettotillväxt för nya företag stannade utvecklingen till under juli med en liten minskning av antalet företag i Sverige. Men i augusti ökade antalet nya företag* igen – alltså antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minus de som avregistrerats – med 2 241 stycken, vilket motsvarar en ökning på 0,21 procent. Det kan jämföras med siffran för samma period förra året: då tillkom 2 423 företag, motsvarande 0,23 procent.

– Semestertider kan ha förklarat varför antalet företag minskade i juli men i augusti ser vi en positiv återhämtning och mer “normala” siffror. Just nu räknar många svenskar med en svagare konjunktur med hög inflation och höga räntor som tynger hushåll och företag. För oss är det viktigt att fortsätta stötta och skapa förutsättningar så att fler vågar ta klivet att starta och driva företag, säger Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.

Norrbotten, Dalarna och Skåne hade starkast tillväxt i augusti. Störst ökning noterade Norrbotten med 0,4 procent, följt av Dalarna med 0,35 procent och Skåne med 0,34 procent.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se