Stark intäktsökning för Victoria Park
Peter Strand. Foto: Victoria Park

Stark intäktsökning för Victoria Park

Ekonomi

25 april 2018

Efter Starwoods bud på bolaget visar nu Victoria Park upp en stark förstarapport för kvartalet.

 

Året har börjat bra för Victoria Park. I dagens delårsrapport för det första kvartalet 2018 redovisar bolaget en fortsatt stark värdeutveckling och hög investeringstakt.

Samtidigt kan vi lägga till framgången att de nyligen fick ett kontanterbjudanden från från Starwood Capital Group samt att de nyligen förvärvade 327 lägenheter i Malmö och Trellebrog samt tillträde 285 stycken i Malmö.

Siffrorna visar att substansvärdet ökade med 40 procent till 31,08 kronor (22,25) och att deras intäkter steg med 10 procent.

– Sammantaget vidimerar utvecklingen även under det första kvartalet att vår affärsmodell med värdeskapande investeringar bevisligen är framgångsrik. Det är även glädjande att vårt bolag och organisation samt det arbete vi gör uppmärksammas och skapar internationellt intresse. Vi fortsätter på den inslagna vägen med fokus på värdeskapande förvaltning med en social dimension och hållbarhet samt att ytterligare expandera för att nå vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020, säger Victoria Parks vd Peter Strand.

Av Redaktionen

Faktaruta

Januari till mars för Victoria Park såg ut så här:

  • Intäkterna ökade med 10 procent till 284 Mkr (257).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 89 Mkr (70), motsvarande 0,36 kr per aktie (0,29).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 274 Mkr (415), motsvarande 1,11 kr per aktie (1,70).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 35 procent till 98 Mkr (72).
  • Belåningsgraden uppgick till 51,4 procent (55,1).

Källa: Victoria Park

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se