Stark efterfrågan lyfter Brinovas resultat
Brinova med VD Per Johansson presenterar en stark Q3-rapport baserad på en stark efterfrågan inom bolagets fastighetssegment.

Stark efterfrågan lyfter Brinovas resultat

Ekonomi

29 oktober 2021

En stark efterfrågan lyfter Brinovas resultat i Q3. Hyresintäkterna ökade med drygt 27 procent och förvaltningsresultatet med över 31 procent, jämfört med motsvarande period i fjol.

– Brinova ser en stark efterfrågan i sina segment. Bolaget ser ett bra inflöde av nya projekt och utvärderar löpande förvärv. Vi har också sjösatt en ny affärsplan för perioden 2022-2024, skriver VD Per Johansson i rapporten. 

Summering av Q3 2021 för Brinova:

Hyresintäkterna uppgick till 98,3 miljoner kronor (77), en ökning med 27,7 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick till 68,1 miljoner kronor (51,6), en ökning med 32 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet uppgick till 43,7 miljoner kronor (33,3), en ökning med 31,2 procent mot föregående år. Resultatet efter skatt blev 97,1 miljoner kronor (37,3). Resultat per aktie hamnade på 1,10 kronor (0,46). Värdeförändringar av fastigheter ingår med 75,8 miljoner kronor (9,8). Substansvärde per aktie låg på 30,42 kronor (24,78).

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se