Stabilt resultat för expansivt Eastnine – Enligt affärsplanen ska beståndet öka till 700 miljoner euro vid slutet av 2023, säger VD Kestutis Sasnauskas.

Stabilt resultat för expansivt Eastnine

Ekonomi

5 maj 2021

Eastnines hyresintäkter och förvaltningsresultat ökade under Q1 2021 på grund av större fastighetsbestånd.

– Trots resebegränsningar på grund av pandemin, har vi fortsatt jobba på nya förvärvsmöjligheter. I början av maj kommunicerade vi en affär inkluderande två fullt uthyrda kontorsfastigheter för sammanlagt 35,5 miljoner euro. MEUR. Den ena fastigheten är centralt belägen i Riga och den andra är belägen intill Vilnius parlamentskvarter. Efter tillträdet växer fastighetsportföljen till cirka 410 miljoner euro. Vi nöjer oss dock inte med detta utan fortsätter att utvärdera olika affärsmöjligheter. Enligt affärsplanen ska beståndet öka till 700 miljoner euro vid slutet av 2023, säger VD Kestutis Sasnauskas.

Summering av Q1 2021 för Eastnine:

*Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 5 099 TEUR (4 475). Ökningen beror på ett större fastighetsbestånd. I en jämförbar portfölj, minskade hyresintäkterna med 7 procent, på grund av högre vakanser i Riga.

*Driftnettot ökade med 14 procent till 4 613 TEUR (4 044).

*Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent till 2 454 TEUR (2 262).

*Orealiserade värdeförändringar uppgick till 3 747 TEUR (-24 256). Av förändringen hänförs 1 466 TEUR (-2 738) till fastigheter, 1 942 TEUR (-21 283) till investeringar och 339 TEUR (-235) till derivat.

*Periodens resultat uppgick till 5 649 TEUR (-22 253), motsvarande 0,26 EUR per aktie (-1,05).

*Genomsnittlig hyresnivå var 15,0 EUR per kvm och månad (14,9) och uthyrningsgraden uppgick till 90,7 procent (92,6).

*Nettouthyrningen uppgick till -138 TEUR.

*Styrelsen har föreslagit en utdelning om 3,00 SEK per aktie (2,70) jämnt fördelat på fyra utbetalningstillfällen i maj, augusti och november 2021 samt februari 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se