Stabilt kvartal för Humlegården
Bild: Pixabay

Stabilt kvartal för Humlegården

Ekonomi

10 november 2022

Humlegården visar ett stabilt resultat med fortsatt positiv nettouthyrning och högre hyresnivåer under det tredje kvartalet. Den finansiella ställningen och kreditvärdigheten har stärkts ytterligare under året, vilket skapar en robust position inför en vikande konjunktur.

Stabila finansiella nyckeltal och ett attraktivt erbjudande

Den finansiella ställningen och kreditvärdigheten har stärkts under det senaste året, bland annat genom en lägre belåningsgrad och högre räntetäckningsgrad. Kunderna söker högkvalitativa ytor i attraktiva lägen, en efterfrågan som Humlegårdens erbjudande möter väl. Uthyrningsgraden är fortsatt stabil och uppgick till 92 procent (92). Bland de nytillkomna kunderna återfinns snabbväxaren Svea Solar, en av Europas största aktörer inom solenergi och solceller, som hyr cirka 3 000 kvm i Norra Station i Hagastaden. En central del i utvecklingen av attraktiva platser utgörs av ett starkt restaurang- och serviceutbud. Under hösten presenterades två spännande satsningar med namnkunniga krögare som stärker vårt erbjudande i T-House vid Engelbrektsplan samt i Norra Station i Hagstaden.

- Vi är glada över att kunna presenterar ett starkt resultat, där fortsatt positiv nettouthyrning, ökade hyror och stabila finansiella nyckeltal hör till höjdpunkterna. Det skapar ett bra utgångsläge och motståndskraft inför kommande år, då marknadsförutsättningarna kommer bli mer utmanande. Vi har under lång tid fokuserat på att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet. Det har resulterat i en robust position, vilket blir särskilt viktigt i en tid då omvärlden präglas av oro för effekter av geopolitik och en vikande konjunktur, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

Faktaruta

Januari-september 2022

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent och uppgick till 1 279 mkr (1 213). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 7 procent.
  • Nettouthyrningen uppgick till 22 mkr (18).
  • Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 20 procent (18).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent och uppgick till 723 mkr (683).
  • Resultat efter skatt uppgick till 3 270 mkr (1 880).
  • Substansvärde per aktie ökade med 12,3 procent (9,3) från räkenskapsårets början.
  • Belåningsgraden sjönk till 30 procent (34).
  • Räntetäckningsgraden förbättrades till 5,7 ggr (4,8).
  • Skuldkvoten sjönk till 10,3 ggr (11,2).

Jämförelsetalen avser perioden januari-september 2021

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se