"Stabila utsikter för svenska banker"

"Stabila utsikter för svenska banker"

Ekonomi

8 oktober 2019

Stabila förhållanden och små kreditförluster ger goda utsikter svenska banksektorn. Allt enligt ratinginstitutet Moody's.

Positivt för bankernas kreditbetyg är även att de uppfyller högt ställda kapitalkrav och har en stark och stabil intjäningsförmåga.

Den snabbt ökande skuldsättningen bland hushåll, till 188 procent av disponibla nettoinkomster i fjol, pekas ut som en risk. Precis som de snabbt stigande bostadspriserna fram till hösten 2017.

"Den höga skuldsättningen bland Sveriges hushåll utgör en latent risk till ekonomin och bankerna", varnar Moody's vice vd Louise Lundberg.

Hon tillägger dock att det begränsade utbudet av bostäder och hushållens betydande finansiella tillgångar dämpar riskerna.

"Vi räknar med att nivån problemlån kommer fortsätta vara bland Europas lägsta, med stöd av ultralåga räntor", skriver Lundberg i en kommentar.

Analysen bygger på antaganden om en svensk tillväxt på 1,5 procent i år och 1,3 procent 2020, ned från 2,3 procent 2018.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se