Stabil rapport från Magnolia Foto: TT

Stabil rapport från Magnolia

Ekonomi

24 oktober 2018

Även om det senaste kvartalet visar på en dipp visar delåret på stabila siffror för Magnolia.

 

Enligt bolaget brukar det tredje kvartalet brukar vara ett kvartal med lite färre affärsavslut vilket så även var fallet i år. Detta till trots har bolaget för delåret nått ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Här finns det siffror som sjunkit en del på flera poster, men för perioden januari/september visar på stabilitet och några mindre ökningar. Bland annat har rörelseresultatet stigit till 196 miljoner och resultatet klivit upp med 14 miljoner.

Under perioden har också bolagets upptagits till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Av Redaktionen

Faktaruta

Magnolias januari/september 2018:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 012 mkr (1 063).
  • Rörelseresultatet uppgick till 196 mkr (155).
  • Periodens resultat uppgick till 92 mkr (78). Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 2,35 kr per aktie (1,08).
  • Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av 2 511 bedömda byggrätter (5 825) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 1 292 (1 004).

Källa: Magnolia

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se