Stabil rapport från Hemsö Foto: Hemsö

Stabil rapport från Hemsö

Ekonomi

16 juli 2018

De flesta siffrorna pekar i positiv riktning för Hemsö. Den inslagna linjen har visat sig vara gynnsam för bolaget.

 

Det har varit en fortsatt stabil period för Hemsö. Under första sex månaderna för 2018 har bolaget både köpt en del fastigheter och även plockat in över miljarden i diverse emissioner. Allt detta har givit resultat för i halvårsrapporten pekar siffrorna uppåt.

Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent och uppgick till 716 miljoner kronor. Tillväxten inom förvaltningen är sannolikt en konsekvens av bolagets färdigställda projekt, förvärv och av lägre genomsnittsränta.

– Det har också funnits en god utveckling i identiskt bestånd där driftnettot ökade med 4 procent, säger bolagets vd Nils Styf.

Periodens resultat ökade också och landade på 1 455 miljoner.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Hemsö januari – juni 2018:

  • Hyresintäkterna ökade till 1 281 mkr (1 156).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 716 mkr (629).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 800 mkr (802). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 30 mkr (101).
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 1 455 mkr (1 320).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 41 597 mkr (35 969).
  • Under perioden har 13 fastigheter (19) förvärvats för 1 167 mkr (1 847) och 10 fastigheter (36) har avyttrats för 866 mkr (1 593).

Källa: Hemsö

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se