Stabil rapport från expansivt Rikshem
Sophia Mattsson-Linnala, vd, Rikshem. Foto: Rikshem

Stabil rapport från expansivt Rikshem

Ekonomi

30 augusti 2018

I den första halvårsrapporten för året pekar Rikshems siffror generellt uppåt. Även om några rader tappade.

 

Hyresintäkterna har ökat till 1 374 mkr (1 335). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,5 (4,1) procent. Resultat efter skatt uppgick till 1 144 (1 464).

– Vi har tecknat flera avtal om förvärv av samhällsfastigheter och hyreshöjningarna för året har börjat komma in. Värdeutvecklingen på fastigheterna är fortsatt god och hyresintäkterna fortsätter att öka. Samtidigt påverkar vintereffekter och högre finansiella kostnader resultatet då vi förlängt kapital- och räntebindningen. Vi fortsätter också vår långsiktiga satsning på förvaltningen, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

Av Redaktionen

Faktaruta

Rikshems första halvår 2018:

  • Hyresintäkterna ökade till 1 374 mkr (1 335)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,5 procent (4,1)
  • Driftsöverskottet uppgick till 748 mkr (758)
  • För jämförbara fastigheter minskade driftsöverskottet med 0,4 procent Förvaltningsresultat om 480 mkr (646)
  • Periodens resultat uppgick till 1 144 mkr (1 464)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 43 239 mkr (39 556)
  • Värdeförändring fastigheter om 933 mkr (977)
  • Totalavkastningen, avseende rullande 12 månader, uppgick till 7,6 procent (9,5)

Källa: Rikshem

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se