Stabil rapport för Hemfosa Caroline Arehult, vd, Hemfosa. Foto: Hemfosa

Stabil rapport för Hemfosa

Ekonomi

23 oktober 2018

Delårsrapporten som Hemfosa nu presenterar visar bland annat på starka ökningar av resultatet för kvartalet.

 

Bolaget har som så många andra rest sig på flera av posterna i rapporten, åtminstone för kvartalet. Hyresintäkterna ökade för kvartalet, men sjönk något för hela perioden..

Intjäningsförmågan för perioden uppgick till 1,3 miljarder och förvaltningsresultatet steg.

Under perioden har ny vd utsetts och i dag är det Caroline Arehult som driver skutan och hon ser positivt på framtiden:

– Samhällsbyggnad har alltid intresserat mig. Därför är jag väldigt glad över att få ta över ledarskapet för Hemfosa som är specialist på samhällsfastigheter. Som vd för Hemfosa har jag ett viktigt och spännande uppdrag att leda och utveckla vår verksamhet. Vi har nu dragit igång arbetet med att sätta planen för Hemfosa i sin nya form efter den kommande delningen av bolaget. Samtidigt är det ”business as usual” med högt tempo i förvaltning och transaktioner, konstaterar hon.

Av Redaktionen

Faktaruta

Hemfosas januari/september 2018:

  • Hyresintäkterna uppgick till 642 mkr (528) i kvartalet och 1 842 mkr (1 558) i perioden.
  • Driftnetto uppgick till 468 mkr (403) i kvartalet och 1 282 mkr (1 106) i perioden.
  • Förvaltningsresultat, inklusive resultatandel i delägda företag, uppgick till 330 mkr (280) för kvartalet, en ökning med 18 procent, motsvarande 1,80 kr per stamaktie (1,60) och till 839 mkr (897 mkr) för perioden, motsvarande 4,70 kr per stamaktie (5,16).
  • Föregående år påverkades periodens förvaltningsresultat av en hög värdeökning på delägda fastigheter, som redovisas inom resultatandel i joint ventures.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 290 mkr (775) för kvartalet, motsvarande 7,51 kr per stamaktie före utspädning (4,73) och till 2 881 mkr (2 635) för perioden motsvarande 17,20 kr per stamaktie före utspädning (16,06).
  • Substansvärdet (EPRA NAV) uppgick till 126,72 kr (107,56) en ökning med 18 procent.
  • Intjäningsförmågan per 30 september 2018 för kvarvarande verksamhet uppgick till 1 300 mkr.

Källa: Hemfosa

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se