SSM tvingas lämna tillbaka 134 byggrätter

SSM tvingas lämna tillbaka 134 byggrätter

Stadsutveckling

12 maj 2020

SSM har av kommersiella skäl valt att återlämna fastigheten Täby Topasen 4 till Täby kommun.

Inom fastigheten har bolagets bostadsrättsprojektet Täby Market med 134 bostadsrätter planerats. Merparten av tidigare erlagd handpenning motsvarande cirka 8,7 MSEK återbetalas till SSM under Q2 2020.

SSM tecknade 2018 ett marköverlåtelseavtal med Täby kommun avseende del av fastigheten Täby Hästen 2 (numera Täby Topasen 4) med avsikt att etablera bostäder på området.

SSM har därefter utvecklat bostadsrättsprojektet Täby Market med 134 bostadsrätter inom fastigheten. Av kommersiella skäl har SSM valt att inte tillträda marken och har, efter överenskommelse med Täby kommun, återlämnat fastigheten till Täby kommun.

Täby kommun kommer under Q2 2020 att återbetala cirka 8,7 MSEK, som utgör merparten av tidigare erlagd handpenning, till SSM.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se