SSM-projekt stoppas – detaljplan får nej Foto: Niam

SSM-projekt stoppas – detaljplan får nej

Bostäder

17 december 2018

Först fick bostadsprojektet ja, men efter en överklagan valde domstolen att stoppa detaljplanen. Nu överlämnas bostäderna till ursprunglige ägaren.

SSM med Mattias Roos i spetsen förvärvade i mars 2017 projektet Bromma Boardwalk av Niam V SIC Bostad Holding AB. Stockholms kommun antog detaljplanen straxt efter förvärvet, men beslutet överklagades därefter av boende i närområdet.

Projektets köpeskilling uppgick till 500 miljoner, varav SSM har betalat 10 miljoner kontant. Betalningen av köpeskillingen var villkorad av att detaljplanen för projektet skulle vinna laga kraft samt att fastighetsbildningen skulle ske innan den 28 februari 2019.

Mark- och miljööverdomstolen upphävde den 14 december 2018 beslutet att anta detaljplanen för projektet. Det saknas därmed förutsättningar för att villkoren kommer att uppfyllas under angiven tidsperiod.

SSM:s skyldighet att fullgöra betalningen av köpeskillingen faller därmed.

SSM avser att föra fortsatt dialog med Niam utifrån de nya förutsättningarna för projektet. Kontantdelen av köpeskillingen ska betalas tillbaka till SSM, om parterna inte kommer överens om annat.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se