Previous Next

SSM om viteskraven mot de boende

Bostäder

15 maj 2018

Miljonviten, krav på försäljning till underpris och mörkade avtal. Det är den senaste kritiken som blossat upp mot bland annat SSM. Nu svarar bolaget för första gången på kritiken i World in Property.

 

Förra veckan skrev Svenska Dagbladet om hur Oscar Properties och SSM i två av deras bostadsrättsföreningar skrivit ofördelaktiga avtal med de boende samt att de i köpskedet undanhållit expansionsplaner som kunnat påverka priset.

I SSM:s förening Bromma Tracks ska bolaget genom ett avtal kunna tvinga föreningen att sälja 5 280 kvadratmeter mark för en miljon kronor till bolaget. Mark som från början var tänkt som parkeringsyta, men som bolaget vill ha för att kunna bygga ytterligare bostäder. Enligt avtalet, som föreningen själva menar är hemligt, kan SSM om, Bromma Tracks inte vill sälja till detta pris, tvinga dem att betala 75 miljoner i vite.

Osäkert markpris

Planerna på att bygga ytterligare bostäder på marken togs enligt uppgift redan 2014, men enligt de boende själva visste de inget om SSM:s planer när de köpte sina bostäder.

– Vi har blivit grundlurade. Nu är det hätsk stämning på möten i föreningen, och vi har anlitat jurister, säger en av de boende som berättar att det hemliga avtalet slog ned som en bomb, säger en anonym boende till Svenska Dagbladet.

Att bolaget skulle kunna köpa tillbaka marken för en miljon råder det inget tvivel om. Bolagets kommunikationschef Ann-Charlotte Johansson förklarar hur det ligger till med avtalet.

– Det ursprungliga avtalet är konstruerat så att Bromma Tracks 1 förvärvade fastigheten från SSM i december 2014. Köpeskillingen vid förvärvet tog hänsyn till den framtida överlåtelsen av delen av fastigheten till Bromma Tracks 2. Vid given tidpunkt uppskattades marknadsvärdet för den aktuella delen av fastigheten efter lagakraftvunnen detaljplan till 75 miljoner. Eftersom det förelåg osäkerhet kring förutsättningarna för bland annat möjligheten att inleda ett planförfarande avseende del av fastigheten och för att inte belasta Brf Bromma Tracks 1 med en betydligt högre köpeskilling, tecknades ett avtal mellan parterna om att SSM i framtiden skulle äga rätt att förvärva den aktuella delen av fastigheten för en miljon.

Att en miljon ligger under marknadsvärdet på nämnda fastighet står ganska klart och SSM vill inte svara på frågan om de borde betala ett mer marknadsmässigt pris. De är heller inte helt klart om Bromma Tracks kan sälja mark till annan aktör eller om det finns något som styr att SSM är den enda möjliga köparen.

– Det är en hypotetisk fråga, menar Ann-Charlotte Johansson.

Påstådd mörkning

Enligt SVD:s artikel ska informationen om att Bromma Tracks 1 skulle få en syskonförening mörkats för de boende. Vissa kallar det ett hemligt avtal som skrivits med en så kallad byggmästarbildad föreningsstyrelse, alltså i själva verket SSM själva.

– Vi har inte avsiktligt hållit någon information hemlig för kunderna i Bromma Tracks 1. Där står det ord mot ord. Under en längre tid har SSM kommunicerat kring Bromma Tracks 2 dock kan vi konstatera att vår kommunikation till de boende delvis varit bristfällig. Så snart det uppdagades har informationsinsatser skett och dessutom förs, på SSM:s initiativ en dialog med de boende för att hitta en bra lösning för alla inblandade parter framåt, konstaterar Ann-Charlotte Johansson.

Oscar Properties ska enligt tidningen också gjort ett liknande avtal med sin förening Biografen på Valhallavägen i centrala Stockholm. Köpare i föreningen berättar för tidningen att interimsstyrelsen, tillsatta av bolaget själva, undanhöll information om att taket på huset var på väg att säljas för ytterligare bostadsexploatering.

I oktober förra året såldes byggrätten till fastighetsbolaget Axxonen för 50 miljoner kronor. Oscar har kvar utvecklingsuppdraget och kommer på två plan att utveckla 40 nya bostadsrätter i den nya föreningen Biografen Penthouses.

Jurister upprörda

Bostadsrättsjuristen Ingrid Uggla menar att bolagens egna styrelser skapar stora problem och inte sätter bostadsköparna i första rummet.

– Man har gått alldeles för långt i många byggmästarbildade föreningar, där den som köper bostadsrätt inte får reda på något och inte heller kan leta reda på uppgifterna själv. Bostadsrättsköparen har inte en chans när sådant här inte måste tas upp i den ekonomiska planen, säger hon till SVD.

Det står också klart efter en dom i Högsta domstolen för fem år sedan att lagen inte skyddar bostadsrättsköpare om bolagens interimstyrelser gör avtal som försämrar för en tillträdande bostadsrättsförening.

– Det här förstör för branschen och är förödande för bostadsrättskulturen. Ur ett konsumentperspektiv är det förkastligt, menar bostadsrättsexperten Göran Olsson.

Vad som händer med Bromma Tracks 2 är dagläget oklart. SSM för samtal med den befintliga föreningen och hoppas att de kan komma överens.

– Vi är måna om att ha nöjda kunder och av den anledningen försöker vi hitta en bra lösning för alla inblandade parter framåt, menar Ann-Charlotte Johansson.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se