SSM köper tillbaka obligationer Foto: Riksbanken

SSM köper tillbaka obligationer

Ekonomi

1 juli 2019

Efter återköpet uppgår SSM:s innehav av egna obligationer till ett nominellt belopp om 31 miljoner kronor.

SSM har återköpt 7,75 procent av bolagets egna utestående obligationer till ett nominellt belopp om 31 miljoner kronor genom flera förvärv över marknaden.

Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3 månader plus 8 procent och förfaller i maj 2020. Det genomsnittliga volymvägda återköpspriset för obligationerna motsvarar 70,4 procent av det nomninella beloppet på obligationerna.

SSM arbetar aktivt med att förändra nuvarande kapitalstruktur och syftet med återköpet av obligationerna är att minska SSM:s bruttoskuld och förbättra bolagets räntenetto.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se