SSM genomför vd-byte Foto: SSM

SSM genomför vd-byte

Personnytt

10 juni 2019

SSM har idag genomfört vd-byte och har tillsatt en interim vd med omedelbar verkan. Styrelsen har samtidigt påbörjat rekrytering av ny vd.

Mattias Lundgren kommer närmast från ett interimsuppdrag som CFO inom det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine och har dessförinnan jobbat 20 år inom NCC-koncernen i olika ledande positioner inom ekonomi- och affärsutveckling, senast som NCC:s CFO och medlem av koncernledningen.

SSM genomför vd-byte och har idag tillsatt Mattias Lundgren som interim vd med omedelbar verkan. Nuvarande vd och koncernchef Mattias Roos lämnar samtidigt alla uppdrag inom SSM-koncernen. Styrelsen har påbörjat rekryteringsprocessen av ny vd.

Mattias Lundgren kommer närmast från ett interimsuppdrag som CFO inom det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine och har innan dess jobbat 20 år inom NCC-koncernen i olika ledande positioner. Fram till och med hösten 2018 var Mattias NCC:s CFO och medlem av koncernledningen. Innan dess har han även varit ekonomi- och affärsutvecklingschef inom NCC Housing (nuvarande Bonava) samt vd för NCC Boende Sverige (Nuvarande Bonava Sverige).

- SSM är i ett skede där det behövs ett annat ledarskap för att fortsätta utveckla bolaget i önskad riktning. Mattias Lundgren med sin strategiska och finansiella bakgrund samt branscherfarenhet är en utmärkt kandidat för detta. Styrelsen vill samtidigt tacka Mattias Roos för hans betydelsefulla bidrag till SSM:s utveckling och önskar honom lycka till i framtiden, säger Anders Janson, styrelseordförande SSM.

I enlighet med Mattias Roos anställningsavtal är uppsägningstiden från bolagets sida tolv månader. Mattias Roos har inte rätt till avgångsvederlag.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se