SSM drar i svångremmen – kraftigt sparpaket
Mattias Roos, vd, SSM. Foto: SSM

SSM drar i svångremmen – kraftigt sparpaket

Ekonomi

21 februari 2019

Nu ska fastighetsbolaget ta ett grepp om deras kostnadsbas. Efter en redan genomförd sparplan tar de nu ytterligare krafttag.

I morse släpptes SSM:s bokslut för 2018. Siffrorna pekar på att rörelseresultatet sjönk från 226,7 miljoner under 2017 till 51,8 miljoner. Ett stort tapp som gör att rörelsemarginalen går ner från 31,1 procent till 7,9 procent.

Samtidigt har kassaflödet ökat och landar på 172,5 miljoner. Dessa siffror ska jämföras med 26,2 miljoner som de landade på under 2017.

Under året som gått har SSM tecknat 101 förhandsavtal, varav 38 stycken under fjärde kvartalet. Säljgraden för projekt i pågående produktion uppgick till 96,9 procent vid årets utgång.

– Rörelseresultat och rörelsemarginal utvecklades negativt under året, vilket framförallt kan förklaras med ett lägre bruttoresultat samt ökade projektkostnader. Bolagets likviditet är god, vilket är en konsekvens av årets positiva kassaflöde. Upphävandet av Bromma Boardwalks och Clustrets detaljplaner innebär att åtagande om 682 miljoner i köpeskilling har förfallit, vilket är gynnsamt för bolagets likviditet i närtid, konstaterar bolagets vd Mattias Roos i en kommentar till bokslutet.

Nytt sparpaket

För att stabilisera bolagets ekonomi har SSM sedan tidigare genomfört en rad åtgärder för att reducera kostnaderna. Under slutet av 2018 tog bolaget ett beslut som kommer att sänka de totala lönekostnaderna för 2019 med -15,0 procent, vilket motsvarar 14 miljoner på helåret.

Nu har bolaget tagit ett nytt beslut som ska sänka overheadkostnaderna med inte mindre än 50 procent. Detta motsvarar ungefär 25 miljoner på helåret. Kostnaderna berör framförallt sedvanliga centrala kostnader, kostnader för konsultstöd samt kostnader för marknadsföring och varumärke.

Stark strategi

Samtidigt vill bolaget satsa mer på hyresrätter och sänka priserna för att bredda bolagsstrategin.

– Mot bakgrund av förändringen har SSM dels justerat den strategiska produktmixen, vilket innebär att bolaget i närtid och kommande år avser att öka produktionen av hyresrätter till 50 procent. En annan strategiskt viktig justering har varit att snabbt anpassa prisnivån i de projekt som är säljstartade till under två miljoner. Något bolaget har åstadkommit genom att ”rita om” till mindre och ännu mer yteffektiva bostäder. Målsättningen framöver är att minst 90 procent av SSM:s bostadsrätter ska kosta mindre än två miljoner, menar Roos.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

SSM:s 2018

  • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 652,5 MSEK (753,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 51,8 MSEK (226,7) och rörelsemarginalen till 7,9 procent (30,1).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 172,4 MSEK (26,2).
  • 101 (247) förhandsavtal tecknades under året.
  • Produktionsstart av hyresrättsprojekten Täby Turf och Sollentuna Quarters med totalt 270 hyresrätter.
  • Bromma Tracks, Turbinhallen och The Tube med 504 bostadsrätter färdigställda, varav samtliga är tillträdda.
  • Bolagets obligationsvillkor förändrades i syfte att starta produktion av projekt till en lägre säljgrad.
  • Styrelsen föreslår årsstämman 0,0 (0,0) SEK i utdelning för räkenskapsåret 2018.

Källa: SSM

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se