SSM byggstartar projekt i Kista Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

SSM byggstartar projekt i Kista

Stadsutveckling

10 juli 2017

Efter bara två månaders försäljningsperiod har SSM uppnått en 80-procentig försäljningsgrad i bostadsprojektet Kosmopoliten som planeras i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng.

 

Projektet har därmed produktionsstartats och en initial vinstavräkning har skett under andra kvartalet 2017. Tillträde till mark förväntas kunna realiseras under första kvartalet 2018 och därefter planeras en fysisk byggstart till inledningen av 2019. Inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.

SSM påbörjade den 26 april i år försäljningen av 204 bostadsrätter inom ramen för projektet Kosmopoliten i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Totalt planerar Stockholm Stad för cirka 1 600 bostäder i området över tid. Intresset för projektet har varit högt och efter två månaders försäljningsperiod är 80 procent av bostäderna sålda.

Projektet som drivs i egen regi av SSM har därmed produktionsstartats och en initial vinstavräkning har skett under andra kvartalet 2017. Tillträde till mark förväntas kunna ske under första kvartalet 2018 och efter kommunens genomförande av erforderliga exploateringsarbeten beräknas en fysisk byggstart kunna påbörjas under inledningen av 2019. Inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.

- På cirka två månader har projekt Kosmopoliten uppnått en försäljningsgrad om 80 procent, vilket bekräftar den starka efterfrågan som finns på våra prisvärda och yteffektiva bostäder i citynära lägen med tillgång till goda allmänna kommunikationer, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

Efter produktionsstarten av projektet Kosmopoliten har SSM 1 415 byggrätter i produktion och cirka 6 000 byggrätter totalt i planerings- eller produktionsfas.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Stadsutveckling