SSM Bygg förvärvar i Solna- planerar för nya bostäder

SSM Bygg förvärvar i Solna- planerar för nya bostäder

Stadsutveckling

5 december 2013

SSM Bygg & Fastighets AB har förvärvat fastigheten Kv Slingan 1, Solna. Säljare är Estancia Fastigheter AB.

Kv Slingan 1 är det tredje förvärvet inom samarbetet mellan SSM Bygg & Fastighets AB och Alecta. Sedan tidigare äger bolagen fastigheten Rosteriet i Liljeholmen bestående av 225 st lägenheter och Kv Trubaduren i Solna, med projektnamnet The Lab, bestående av ca 280-290 st lägenheter.

Kv. Slingan 1 förvärvades genom ett bolagsförvärv. Befintlig byggnad på fastigheten används idag för kontor och lager, byggnaden är idag till viss del uthyrd. SSM Bygg & Fastighets AB planerar nu att tillsammans med kommunen utveckla en ny detaljplan för bostadsändamål. Befintlig byggnad planeras att rivas efter att den nya detaljplanen vunnit laga kraft.

"Solna är en spännande marknad. Vi på SSM bygger ”bostäder för morgondagens stockholmare”, en ung målgrupp. Våra kunder vill bo och leva i den urbana staden. Solna står inför en mycket spännande period av omfattande tillväxt och utveckling.Vårt engagemang i området kring Telefonplan och området Gyllene Ratten i Hägersten är exempel där vi varit med och drivit utvecklingen mot en tät och attraktiv stadsmiljö. Förvärven av Kv Slingan och Kv Trubaduren ger oss nu möjlighet att bygga fler bostäder för stockholmare som vill bo nära stadens puls", säger Mattias Roos, VD på SSM Bygg och Fastighets AB.

Se även konferens om Due Dilligence vid förvärv av fastigheter.

Faktaruta

Inom ramen för projektet bedöms minst ca 15 000 kvm ljus BTA bostäder kunna utvecklas tillsammans med en kommersiell bottenvåning mot gatumiljön.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande SSM Bygg & Fastighets AB, 

För övrig information, kontakta: 

Mattias Roos, VD för SSM Bygg & Fastighets AB, Tel: 0706-185199