Sportjätten säger upp hyresavtal – i protest
Bild: Stadium

Sportjätten säger upp hyresavtal – i protest

Ekonomi

31 mars 2023

Den rikstäckande sportkejdan säger nu upp samtliga 140 hyreskontrakt och kräver hyror som är i linje med den nuvarande marknaden.

I takt med att ekonomin blir alltmer ansträngd intensifieras konflikten mellan fastighetsägare och butiker gällande hyresnivåerna. På Stadium har man beslutat att säga upp alla kontrakt för omförhandling när de löper ut. Kravet från Stadium är att hyresnivåerna ska justeras ned med minst 10,9 procent, vilket motsvarar ökningen av årets hyror.

- Marknadshyrorna har gått ned och är idag lägre än vad de var under 2022. Efterfrågan på lokaler är inte särskilt stor – i synnerhet inte på de lokaler som vi har, kommenterar Johan Reberg, kontraktschef på Stadium, och pekar på butikernas snittyta som uppgår till cirka 1.400 kvadratmeter, till Dagens industri.

Dagens industri rapporterade om hyresläget i januari i år och Johan Reberg flaggade då för att bolaget är beredda att begära rättslig prövning i de fall som fastighetsägare inte får med på den jämkning som begärdes inför hyreshöjningen 2023. Ett förslag lades fram som innebar att den nästan 11-procentiga hyreshöjningen skulle delas lika mellan Stadium och respektive hyresvärd. För att göra förslaget mer tilltalande föreslogs även en förlängning av de befintliga hyresavtalen med ytterligare ett år.

- Vi har lyckats med ett 30-tal avtal av cirka 140. Och då har vi antagligen haft mindre svårt att träffa uppgörelser än butiker som inte är så pass stora spelare som Stadium, säger Johan Reberg till Dagens industri och tillägger:

- Fastighetsägare som var snabba på bollen fick en bättre deal än vad vi är beredda till i dag. Fortfarande är vi öppna för att dela på indexhöjningen, däremot går vi inte med på förlängning av kontrakten.

Av Pernilla Gilbert

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se