Spelet bakom Stenhus miljardbud

Spelet bakom Stenhus miljardbud

Transaktion

4 mars 2021

Måttlig börsframgång, dyr finansiering, men utmärkta fastigheter. Stenhus VD Elias Georgiadis berättar om spelet bakom storbudet på Maxfastigheter.

– Vi började intressera oss för Maxfastigheter får några månader sedan. Men det var för två veckor sedan det klickade till och vi beslöt oss för att ta fram ett bud på bolaget. Vi kände att tiden var mogen och fick starkt stöd från Erik Selin, VD på vår storägare Balder. Sedan har allt gått fort, berättar Elias Georgiadis för World in Property.

Det offentligt uppköpserbjudande som snabbt arbetades fram innebär att Stenhus vill förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Maxfastigheter. Som vederlag erbjuds nyemitterade aktier i Stenhus.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i Maxfastigheter till cirka 961 miljoner och samtliga teckningsoptioner till cirka 146 miljoner baserat på stängningskursen för Stenhus aktie den 2 mars 2021. Budvärdet uppgår därmed till cirka 1,1 miljarder.

Måttlig börsframgång - bra fastigheter

Orsaken till att Stenhus beslutade sig för att ta fram ett bud är att Maxfastigheters fastighetsbestånd lockar.

– Liksom Stenhus har Maxfastigheter fokuserat på fastigheter med sällanköps- och dagligvaruhandel. Även om Maxfastigheter inte gått så bra på börsen så har bolaget riktigt bra fastigheter och utvecklingspotential. Beståndet passar Stenhus strategi mycket väl – det är med denna typ av objekt vi ska fortsätta att växa. Vår målbild är ju att ha ett fastighetsbestånd på tio miljarder inom fem år. Ett uppköp av Maxfastigheter tar oss ett rejält steg vidare på den resan, säger Elias Georgiadis.

I nuläget har Stenhus fastigheter för knappt 2,7 miljarder och Maxfastigheter nästan 2,9 miljarder.

Vill överföra beståndet till Stenhus

Stenhus räknar med att ett uppköp av Maxfastigheter skulle ge synergier på cirka 30 miljoner per år.

– Ja, det är besparingar både vad gäller finansiering och organisation. Maxfastigheter har dyra finansieringar genom obligationer som vi skulle vilja titta över. Och organisatoriskt tror vi det finns flera besparingsmöjligheter, säger Elias Georgiadis.

Om uppköpet genomförs kommer Maxfastigheters bestånd att överföras till Stenhus.

– Det är vår plan sedan får vi se vilka organisatoriska och operationella förändringar som följer. Vid ett uppköp kommer vi att göra en genomlysning och se vad som behöver göras för att det hela ska bli så bra som vi tänkt oss, säger Elias Georgiadis.

Selin stödjer uppköpet

När han beskrev idén att köpa Maxfastigheter för Erik Selin på Balder, fick han tummen upp. Balder gick ju in som ankarinvesterare i Stenhus nyemission inför börsintroduktionen i november och äger nu 19,2 procent av aktierna i Stenhus. Nu medverkar man till en garanti i samband med ett uppköp av Maxfastigheter.

– Erik är mycket positiv och tycker att ett uppköp av Maxfastigheter är en jättebra idé och ett utmärkt utvecklingssteg i linje med vår strategi. Därför medverkar Balder till en emissionsgaranti kopplad till affären. Balder och huvudägaren Sterner Stenhus Holding, som äger 53,6 procent av aktierna i Stenhus, ger emissionsgarantier på 225 miljoner vardera, förklarar Elias Georgiadis.

– Dessa totalt 450 miljoner möjliggör lösen och refinansiering av obligationslånen i Maxfastigheter vid ett uppköp.

Största aktieägarna mycket positiva

Efter att Stenhus tagit fram sitt bud kontaktades i snabb följd de största aktieägarna:

*Investment AB Öresund (24,4 procent) *Berndt Ivarsson, med bolag (7,7 procent) *PriorNilsson Fonder, med bolag (5,4 procent) *Familjen Qviberg (2,5 procent) *Catella Holding AB (1,1 procent).

– Alla dessa ägare var mycket positiva till vårt bud, som ju innebär att de byter sina aktier i Maxfastigheter mot aktier i Stenhus. I våra samtal har de uttryckt att de verkligen vill in som ägare i Stenhus. De tycker att vi passar in i deras strategier. Det är roligt och ett bra betyg för Stenhus – de har sett vad vi åstadkommit som börsbolag på tre och en halv månad och vill vara med på vår fortsatta resa, säger Elias Georgiadis som är mycket nöjd med att på detta vis ha säkrat 41,1 procent av aktierna i Maxfastigheter.

Den ovan nämnda aktieägarna har nämligen lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina aktier och samtliga sina teckningsoptioner i Maxfastigheter.

Därutöver har ägare motsvarande 23,1 procent lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta 2 289 059 teckningsoptioner i Maxfastigheter.

Acceptfrist under maj-juni

Maxfastigheter meddelar i ett pressmeddelande att man noterat att Stenhus lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i Maxfastigheter.

– Styrelsen har vidtagit erforderliga initiala åtgärder för att i god ordning kunna utvärdera budet och fullgöra sin skyldighet att offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet och skälet till denna uppfattning inom den reglerade tidsfristen, säger Maxfastigheters styrelseordförande Nils Sköld.

Acceptfristen för Stenhus uppköpserbjudandet förväntas inledas omkring den 12 maj 2021 och avslutas omkring den 9 juni 2021.

Om Stenhus blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Maxfastigheter avser man att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen och förvärva samtliga utestående aktier. Så att Maxfastigheter kan avnoteras från First North och integreras med Stenhus.

Aktierusning efter budet

Nyheten om Stenhus bud fick Maxfastigheters aktie att skjuta i höjden under gårdagen. Bolagets aktie har det senaste året legat på ungefär 33 till 36 kronor. Igår öppnade aktien på 36,4 kronor och stängde på 44,40 – en uppgång med hela 21,98 procent.

Stenhus aktie öppnade igår på 14,8 kronor och stängde på 15,98, alltså en ökning med 7,97 procent. Sedan noteringen i november har Stenhus-aktien gått upp med drygt 61 procent.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se