Specialfastigheters portfölj värd över 30 miljarder Sedan årsskiftet har marknadsvärdet för fastigheterna ökat med mer än 800 miljoner till drygt 30 miljarder kronor,

Specialfastigheters portfölj värd över 30 miljarder

Ekonomi

15 juli 2021

Specialfastigheters levererar i sin delårsrapport ännu ett stabilt förvaltningsresultat i linje med motsvarande period förra året.

Sedan årsskiftet har marknadsvärdet för fastigheterna ökat med mer än 800 miljoner till drygt 30 miljarder kronor, vilket främst beror på investeringar i pågående projekt samt ett förvärv.

Efterfrågan på säkerhetsfastigheter fortsätter att öka, vilket märks i en för Specialfastigheter alltmer tilltagande projektvolym.

Under kvartalet har Specialfastigheter och Kriminalvården tecknat avtal om 1 380 Mkr, fördelat på fem projekt. Kriminalvården har i vårändringsbudgeten fått ökade anslag för att hantera den ansträngda beläggningssituationen i häkten och anstalter, och har meddelat att de behöver utöka med tillfälliga byggnader inom elva anstalter på grund av den höga beläggningsgraden.

Specialfastigheter arbetar också tillsammans med Statens institutionsstyrelse med säkerhetshöjande åtgärder samt om- och tillbyggnader vid flera platser runt om i landet.

– Samtidigt som många större projekt tillkommit har vi också avslutat flera om totalt drygt 700 Mkr. För att hantera den stora projektvolymen ser vi över och fortsätter förstärka vår organisation, säger Specialfastigheters VD Åsa Hedenberg.

Under Q2 har Specialfastigheter även förvärvat en fastighet i Solna för cirka 300 Mkr med byggrätter på runt 16 000 kvadratmeter. 

Summering av första halvåret 2021 för Specialfastigheter:

*Hyresintäkterna ökade med 1,6 % till 1 178 (1 159) Mkr

*Förvaltningsresultatet ligger på samma nivå som förra året, 764 (764) Mkr

*Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till -77 (-603) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till -1 (53) Mkr

*Periodens resultat efter skatt uppgick till 614 (165) Mkr

*Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 30 463 (29 618) Mkr

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se