Specialfastigheter plockar in halv miljard

Specialfastigheter plockar in halv miljard

Ekonomi

29 mars 2019

Nu vill bolaget minimera sina finansieringsrisk. Det är därför de nu plockar in hundratals miljoner genom sitt MTN-program.

 

Specialfastigheter lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 2 april 2019 med återbetalningsdag den 2 april 2024. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,575 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi förlänger vår löptid och minskar vår finansieringsrisk genom att emittera en femårig obligation. Räntenivån fortsätter att vara historiskt sett låg, så därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se