Specialfastigheter plockar in 300 miljoner Foto: Specialfastigheter

Specialfastigheter plockar in 300 miljoner

Ekonomi

10 oktober 2018

Bolaget ger sig ut på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program och lånar 300 miljoner kronor.

 

Ett obligationslån om 300 miljoner utbetalas den 11 oktober 2018 med återbetalningsdag den 11 oktober 2038. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 2,205 procent.

Syftet med obligationen, som kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm, är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Genom att emittera en tjugoårig obligation tar vi tillfället i akt att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk. Räntenivån fortsätter att vara historiskt sett låg, så därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se