Specialfastigheter: Ökat värde med fyra miljarder

Specialfastigheter: Ökat värde med fyra miljarder

Ekonomi

21 februari 2022

Specialfastigheters förvaltningsresultat ökar för helåret och Q4 2021, jämfört med året innan. Resultatet nästan femdubblades i Q4. Samtidigt har bolagets fastighetsvärde ökat med fyra miljarder under 2021.

Statliga Specialfastigheters verksamhet fortsätter växa. Förvaltningsresultatet ökade under helåret 2021 med 3,3 procent. Marknadsvärdet för fastigheterna har stigit med drygt 4 miljarder kronor och uppgår nu till närmare 34 miljarder.

Specialfastigheter befinner sig i en kraftig tillväxtfas som bedöms fortsätta under flera år. Antalet projekt i såväl projektering som produktion ökar. Den pågående projektvolymen slår nytt rekord även i Q4 2021 och därför fortsätter rekryteringsarbetet för att ytterligare förstärka projektorganisationen.

– Kriminalvården har fortsatt akut platsbrist och vi gör vad vi kan för att bidra till lösningar. Utöver att leverera det som beställts har vi stort fokus på avtalsskrivning och hyresförhandlingar, och vi utreder också möjligheter till fler platser. Vår projektportfölj för Kriminalvården uppgår nu till nästan 2 200 platser i typhus, cirka 700 platser i tillfälliga byggnader samt ytterligare platser i traditionella projekt. För Statens institutionsstyrelse har projektering kring uppförandet av totalt nio standardhus vid fem institutioner inletts, säger Specialfastigheters VD Åsa Hedenberg.

Summering av Q4 2021 för Specialfastigheter:

*Hyresintäkterna uppgick till 551 miljoner kronor (531).

*Driftnettot uppgick till 477 miljoner kronor (416).

*Förvaltningsresultatet uppgick till 421 miljoner kronor (362).

*Resultatet efter skatt blev 1 763 miljoner kronor (362).

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se