Solna: Klart för ny skola och 280 bostäder
Den nya planen omfattar en ny skola för 750 till 900 elever med fullstor idrottshall och en skolgård på 12 000 kvadratmeter, plus 250 nya lägenheter samt 29 stadsradhus vid Armégatan.

Solna: Klart för ny skola och 280 bostäder

Stadsutveckling

2 februari 2022

Solna kommunfullmäktige gar antagit detaljplanen för den nya skolan i Huvudsta samt för 250 nya lägenheter och 29 stadsradhus. 

Området utvecklas samtidigt som Armégatan omvandlas från trafikled till levande stadsgata och säkrare skolvägar skapas.

Planen möter det växande behovet av elevplatser i stadsdelen. Skolan får en fullstor idrottshall och en skolgård på 12 000 kvadratmeter.

Detaljplanen omfattar även 250 nya lägenheter i flerbostadshus samt 29 stadsradhus vid Armégatan.

– Med den nya skolan i Huvudsta tar vi ansvar för ett växande Solna, samtidigt som nya bostadskvarter och omvandlingen av Armégatan från trafikled till stadsgata bidrar till en tryggare och mer levande stadsmiljö, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– Nu kan vi äntligen börja bygga en helt ny modern skola i Huvudsta, som motsvarar framtidens krav på undervisning. Skolan får även en fullstor idrottshall, en större skolgård och en tryggare trafikmiljö på väg till och från skolan, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Den nya skolan i Huvudsta år en kapacitet för 750 till 900 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Skolan placeras i det nordvästra hörnet av den nya skoltomten mot Armégatan och Kristinelundsvägen.

Den omarbetade detaljplanen innebär en betydligt större skolgård jämfört med tidigare planförslag och omfattar 12 000 kvadratmeter. Den befintliga fotbollsplanen flyttas söderut och anläggs som en del av skolgården, efter att Tallbackaskolan rivits och eleverna flyttat över till den nya skolan. Skolan får även en fullstor idrottshall.

Armégatan omvandlas samtidigt från trafikled till en levande stadsgata, med bättre trafikmiljö för fotgängare, cyklister och bussresenärer.

Preliminär tidplan:

*Byggstart nya skolan: Hösten 2023.

*Färdigställande nya skolan: Hösten 2025.

*Byggstart nya radhusen: Våren 2023.

*Byggstart nya bostadskvarteret: Våren 2026.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se