"Social distans avgörande för ekonomin"

"Social distans avgörande för ekonomin"

Krönika

10 juli 2020

Nordeas chefsekonom Annika Winsth skriver i World in Property om social distans och dess påverkan på ekonomin under den pågående coronapandemin.

Den mest centrala frågan att få svar på är hur länge vi ska hålla social distansering och därmed samhällen till viss del stängda. Tiden är helt avgörande för hur illa de ekonomiska konsekvenserna blir, men också för hur företag ska agera.

Problemet är att det inte finns något svar att få på den frågan. Vi har att göra med ett virus som har gäckat oss flera gånger redan. Vi har lärt oss en hel del, men ännu mer återstår. Klart tycks dock vara att vi inte når immunitet till sommaren och att risken dessvärre är uppenbar att vi får leva med viruset en längre tid.

Blir det så är min mening att fullskaliga lock-downs, med hela länder i karantän, inte är ett alternativ i höst. Priset är för högt. Politiker får helt enkelt hitta andra lösningar och strategier inte minst i länder där socialförsäkringssystemen långt ifrån täcker alla så som i till exempel USA. Invånare i de nordiska länderna är bättre skyddade, men även vi lär få stora problem om centrala delar av världen tvingas hålla stängt under en längre tid. Företag kan till viss del producera för lager och använda sina balansräkningar för att övervintra, men inte ens starka och stora produktionsbolag klarar sig utan inkomster. Företagslån och akuter är därmed nödvändiga stödåtgärder, men hjälper bara tillfälligt.

Många svenska bolag kan möjligen hanka sig fram över sommaren, men redan nu behöver de riktlinjer om vad de ska ta höjd för därefter. Problemet är att många av de åtgärder som har införts är tillfälliga och tiden börjar rinna ut.

Vi har nu lämnat det mest akuta ekonomiska skeendet bakom oss. Nästa fas för politikerna blir att vara mycket tydliga med att de åtgärder som är relevanta och löper ut förlängs. Risken är annars stor att vi får se allt fler permitteringar övergå i varsel, vilket det redan finns tendenser till. Nästa steg är sedan arbetslöshet och än värre konkurs. Tillfälliga åtgärder som sedermera leder till konkurs är bortkastade pengar och även om de offentliga finanserna försämras snabbt har vi råd att förlänga.

Allt fler länder försöker nu öppna upp och hittills har bakslagen varit måttliga och få. Återhämtningen har alltså redan börjat. Men även om vi kan gå vidare och ta bort alltfler restriktioner ska det mycket till för att vi ska nå tidigare produktionsnivå och efterfrågan i närtid. Trots att vi sannolikt har det värsta bakom oss är min bedömning att vi inte ens i slutet av nästa år är tillbaka på samma nivå som vi var i slutet av förra året innan pandemin. Det kommer att påverka såväl företag som hushåll.

I den miljön är det klokt att ta höjd för att riskerna dominerar på nedsidan. Min känsla är att många som är permitterade eller varslade räknar med att ha ett jobb i höst. Även om arbetslösheten inte längre ökar lika snabbt är risken långt ifrån negligerbar att den tar fart igen. Även individer som är välutbildade och högavlönade risker i ett sådan läge bli av med jobbet. Personer som inte i sin vildaste fantasi kunder tänka sig att hamna i den situationen för mindre än ett halvår sedan, vilket också betyder att många av dem är högt skuldsatta.

Företagens första åtgärder när krisen slog till var att se över sina kostnader. Nu jobbar de med sina balansräkningar. Inom kort behöver de få veta att stödåtgärderna förlängs och i höst behövs efterfrågan om inte läget ska försämras igen.

Av Annika Winsth

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se