Sänkt resultat för SSM Mattias Roos, vd, SSM. Foto: SSM

Sänkt resultat för SSM

Ekonomi

15 maj 2019

I kvartalsrapporten tappar SSM på flera poster. Dock tror bolaget att deras koncept ska lyfta ekonomin under det kommande året.

Det blev tapp på flera poster för SSM när de i morse offentliggjorde sin kvartalsrapport. Bland annat sjunk nettoomsättningen från föregående år och periods 225,5 miljoner till 15,4 miljoner.

Kassaflödet har, precis som för en del andra bolag i samma skår, varit tunt och denna gång landade det på -33,7 miljoner.

Rörelseresultatet var under första kvartalet 2018 34,7 miljoner, men denna gång visar denna post röda siffror. Nu ligger det på -12,4 miljoner.

Siffrorna till trots – bolagets vd, Mattias Roos, menar att bolaget har potential att resa sig och återigen blir vinstdrivande.

– Försäljningen av bostadsrätter, framförallt nyproducerade bostadsrätter, är fortsatt avvaktande även om en viss stabilisering har skett. Under inledningen av året har vi lanserat över 100 redesignade smarta och prisvärda bostäder i Elverket Nacka och Täby Market, där majoriteten kostade under 2 miljoner. Målsättningen framöver är att 70 procent av våra bostadsrätter till försäljning ska kosta under 2 miljoner. Under kvartalet sålde vi 27 stycken bostadsrätter och vid kvartalets utgång uppgick bolagets säljgrad i pågående produktion till 96,6 procent. Det är min uppfattning att vi, med vårt boendekoncept och vår attraktiva projektportfölj, är rätt positionerad för en god tillväxt och värdeskapande över tid. Under 2019 har vi som målsättning att starta 300 bostäder, för att därefter årligen successivt öka till 1 500 bostäder under 2023, säger han i en kommentar.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

SSM:s första kvartal 2019:

  • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 15,4 MSEK (225,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,4 MSEK (34,7).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -33,7 MSEK (-88,6).
  • 27 stycken (6) förhandsavtal tecknades. 6 stycken (0) förhandsavtal annullerades till följd av förändring inom projekt Bromma Boardwalk.
  • Stockholms Stadsbyggnadsnämnd fattade beslut om fortsatt planarbete för Tellus Towers. Samråd är planerat till Q3/Q4 2019.
  • Projekt Clustret i Jakobsberg med 200 byggrätter avvecklades efter att Järfälla kommun fattat beslut om en större förändring av pågående planarbete.
  • Ett sparprogram har initierats i syfte att reducera centrala kostnader med 50,0 procent under 2019, vilket motsvarar cirka 25,0 MSEK.

Källa: SSM

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se