Sänkt resultat för Serneke Foto: Serneke

Sänkt resultat för Serneke

Ekonomi

24 oktober 2018

I dagens delårsrapport sänktes resultatet för bolaget. Som väntat sedan vinstvarningen tidigare denna månad.

 

Bolagets tredje kvartal har präglats av lägre omsättning. Detta är enligt Serneke själva till följd av viss avmattning i marknaden samt ganska så stora nedskrivningar i byggprojekt.

Anledningen är en del konkurser hos underentreprenörer samt fortsatta investeringar i bolagets organisation för att nå framtida mål.

För delåret har dock intäkterna ökat med 17 procent samt att orderingången varit lägre.

– Vi är ödmjuka inför våra utmaningar, lyhörda för marknaden och väl förberedda för att hantera svängningar i konjunkturen. Vårt mål att år 2020 omsätta 10 miljarder står dock fast och resultatet i ett enskilt kvartal får oss inte att ändra det långsiktiga målet, säger bolagets grundare och koncernchef Ola Serneke.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Sernekes januari/september 2018:

  • Intäkterna uppgick till 4 525 Mkr (3 873), en ökning med 17 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 86 Mkr (209) och rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent (5,4)
  • Periodens resultat uppgick till 32 Mkr (171)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,38 kr (7,31)
  • Soliditeten uppgick till 36,4 procent (42,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 Mkr (185)
  • Orderingången uppgick till 3 692 Mkr (4 502)
  • Orderstocken uppgick till 7 303 Mkr (7 765)

Källa: Serneke

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se