Sänkt resultat för Platzer
P-G Persson, vd, Platzer. Foto: Platzer

Sänkt resultat för Platzer

Ekonomi

25 april 2019

Göteborgsbolaget har en hel del poster i delårsrapporten för första kvartalet 2019 som pekar uppåt. Men resultat går ner.

Under första kvartalet ökade Platzers driftsöverskottet med 9 procent och förvaltningsresultatet förbättrades med hela 20 procent och landade på 1,24 kronor per aktie.

Enligt bolaget själva är detta det bästa förvaltningsresultat bolaget uppmått under ett enskilt kvartal.

Trots ovan fina siffror sjönk resultatet för kvartalet till 273 miljoner från föregående år och period då det låg på 373 miljoner.

Bolagets vd Per-Gunnar Persson tror på framtiden.

– Vårt fokus på Göteborg och inriktningen på kontor i områden med goda utvecklingsmöjligheter samt industri- och logistikfastigheter i Arendal och Torslanda har varit en framgångsrik strategi. Under 2019 ser jag stora möjligheter att ta ytterligare steg inom industri och logistik samt befästa vår marknadsledande position inom kontor.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Platzers första kvartal 2019:

  • Hyresintäkterna ökade till 277 mkr (259)
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % och uppgick till 148 mkr (123)
  • Periodens resultat uppgick till 273 mkr (373)
  • Fastighetsvärdet ökade till 19 046 mkr (18 388)
  • Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 1,24 kr (1,03)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,24 kr (3,11)
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 73,58 kr (69,54)
  • Utökad andel grön finansiering till 40 %

Källa: Platzer

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se