Snabbväxaren köper bestånd för två miljarder – Vi är väldigt glada över att ta över ägande och förvaltning av dessa fastigheter i för oss strategiska kommuner, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef Altura.

Snabbväxaren köper bestånd för två miljarder

Transaktion

25 januari 2022

Nu tar den snabbväxande aktören inom omsorgsfastigheter ytterligare ett stort kliv i sin expansion. Detta genom förvärv av en portfölj om 2,1 miljarder kronor.

Altura, NREP:s satsning inom samhällsfastigheter, gör sitt hittills största förvärv. Det handlar om en portfölj bestående av 13 fastigheter, framför allt äldreboenden.

Portföljen förvärvas för 2,1 miljarder kronor från Fastighets AB Stenvalvet och utökar Alturas totala bestånd till över 11 miljarder kronor.

Stenvalvet skriver i sitt pressmeddelande om affären att man "genom god portföljförvaltning kommit fram till att fastigheterna ska avyttras".

– Vår strategi om långsiktig stabil lönsamhet och klok tillväxt ligger fast och vi avser fortsatt att investera i förvaltnings- och projektfastigheter inom våra segment, säger Maria Lidström VD på Stenvalvet. 

I samband med förvärvet initierar Altura en rad hållbarhetsinitiativ som ska sänka de förvärvade fastigheternas klimatavtryck, i linje med NREP:s långsiktiga hållbarhetsstrategi.

– Vi är väldigt glada över att ta över ägande och förvaltning av dessa fastigheter i för oss strategiska kommuner. Nu ska vi fortsätta bygga starka relationer med såväl hyresgästerna som kommunerna. Framöver vill vi fortsätta att hjälpa till att lösa samhällsutmaningar i Sverige och investera i fler äldreboenden, skolor, förskolor och andra samhällsviktiga funktioner, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef Altura.

I de nu förvärvade portföljen ingår totalt närmare 500 lägenheter för äldre i Mälardalen, Skåne och Dalarna.

Bland hyresgästerna återfinns Vardaga, Attendo, Förenade Care, Silverlife och ett flertal kommuner.

Inför klimattoppmötet COP 26 i Glasgow satte NREP, och genom det Altura, målet att ha en koldioxidneutral fastighetsportfölj utan klimatkompensation 2028. Målsättningen gäller både utsläpp från byggprocesser och drift av företagets fastigheter. För att lyckas med målsättningen satsar NREP bland annat på investeringar i grön teknik, återbruk av byggmaterial och förnybar energi.

Specifikt för denna portfölj ska bland annat solceller installeras där det är möjligt och inomhusklimatet förbättras genom modernare och mer energieffektiva system. Varje fastighet ska också klassificeras enligt BREEAM-In-Use, det internationella miljöcertifieringssystemet  för befintliga byggnader.

– Bygg- och fastighetsbranschen behöver gå från att vara en av världens största utsläppare till att närma sig noll. I samband med tillträdet startar vi flera hållbarhetsinitiativ, och målet är att de ska vara genomförda före årets slut, säger Dorotea Stellmach.

Real Advokatbyrå, Svalner, Niras och RED Management har varit NREP:s rådgivare i affären.

Pangea har tillsammans med Cederquist agerat rådgivare åt Stenvalvet.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se