Sämre betyg för Akademiska hus
Foto: Akademiska Hus

Sämre betyg för Akademiska hus

Ekonomi

16 juli 2018

Akademiska Hus tappar över en miljard på vinsten. Det visar den senaste delårsrapporten som kom i fredags.

 

Statliga fasighetsbolaget Akademiska hus redovisar en vinst före skatt på 2 076 miljoner kronor för det första halvåret i år. Detta kan jämföras med vinsten på 3 547 kronor motsvarande period i fjol.

Omsättningen för perioden uppgick till 3 083 miljoner kronor, jämfört med 2 926 miljoner kronor samma period i fjol.

Hyresintäkterna uppgick till 2 986 miljoner kronor jämfört med 2 782 miljoner kronor under samma period 2017.

Av TT

Faktaruta

Akademiska Hus halvår 1 2018

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 986 Mkr (2 782).
  • Driftöverskottet uppgick till 2 107 Mkr (1 962), vilket är en ökning med 145 Mkr och hänförlig till driftsättningar.
  • Resultatpåverkande värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 547 Mkr (1 917), vilket motsvarar 0,7 procent (2,6) av värdet på fastigheterna.
  • Total finansieringskostnad uppgick till -544 Mkr (-302) varav räntenettot uppgick till -112 Mkr (-103).
  • Resultatet före skatt för delårsperioden uppgick till 2 076 Mkr (3 547) och periodens resultat blev 1 769 Mkr (2 744).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick under delårsperioden till 1 433 Mkr (1 536).
  • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande, uppgick till 5,4 procent (5,5) för rullande 12 månader.

Källa: Akademiska Hus

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se