Små prisrörelser avslutade bomarknaden 2021 – Enligt vår senaste enkät tror en stor majoritet av Mäklarsamfundets medlemmar att både villa- och bostadsrättspriserna blir oförändrade när vi summerar första kvartalet, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Små prisrörelser avslutade bomarknaden 2021

Bostäder

13 januari 2022

Under december var bostadsrättspriserna oförändrade medan villorna minskade med -1% på riksnivå.

Sett till helåret 2021 steg priserna i riket med +7% på bostadsrätter och +13% på villor. Även i storstadsområdena noteras de högsta prisökningarna under året på villor, det visar den senaste statistiken över bostadsförsäljningar sammanställd av Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– December brukar präglas av stillastående priser vilket de gör i alla redovisade områden förutom i de centrala delarna av Stockholm där priserna ökade med +2%. Inte sedan 2016 har vi sett en så pass hög nivå på decembersiffrorna. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +6%, som vi ser i Stor-Göteborg och Stor-Stockholm, till +11% i centrala Stockholm, säger Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– Under senaste månaden gick villapriserna ned i Göteborgs- och Malmöområdena medan de var oförändrade i Stor-Stockholm. Sett till prisutvecklingen på årsbasis ökade storstadsområdena mellan 12% och 13%, konstaterar Hans Flink.

Marknaden

– Liksom 2020 präglades 2021 av stort antal sålda bostäder. Under året såldes 132.000 bostadsrätter vilket är 11.000 fler än förra året. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2021 med drygt 59.000 sålda, vilket var drygt 2.000 fler än förra året. De tre sista månaderna av 2021 gick dock antalet sålda bostäder ned något i jämförelse med 2020. Även priserna hade en vikande trend under andra hälften av 2021, avslutar Hans Flink.

Mäklarsamfundets kommentar

– Sett över hela året är det villorna som ligger i täten för prisutvecklingen, men i december var det istället den dyraste bostadsrättsmarknaden i hela landet, centrala Stockholm, som ökade mest. Enligt vår senaste enkät så tror en stor majoritet av Mäklarsamfundets medlemmar att både villa- och bostadsrättspriserna blir oförändrade när vi summerar första kvartalet, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se