SLP tillträder i Hallsberg

SLP tillträder i Hallsberg

Transaktion

8 september 2023

SLP tillträdde igår en fastighet i Hallsberg om 280 000 kvm efter att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft.

Fastighetsförvärvet offentliggjordes i slutet av juni. Transaktionsvärdet har bedömts till drygt 800 mkr, innebärande en årshyra om cirka 50 mkr. Till fastigheten tecknades även ett 15-årigt hyresavtal med Ahlsell Sverige avseende en miljöcertifierad nybyggnation omfattande ca 60 000 kvm.

- Vi är mycket glada att fastighetsbildningen vunnit laga kraft så vi kan tillträda fastigheten och fortsätta utveckla SLPs största projekt hittills, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Nybyggnationen beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2024/25. Investeringen kommer att finansieras med befintlig kassa samt säkerställd bankfinansiering.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se