SLP tecknar femårigt avtal i Helsingborg

SLP tecknar femårigt avtal i Helsingborg

Uthyrning

24 november 2023

SLP har tecknat ett hyresavtal med en ny hyresgäst, TR Electronic, i fastigheten Kruthornet 3 i Helsingborg. Avtalet löper på fem år och årshyran är ca 700 tkr för lokalen på drygt 660 kvm.

- Vi är glada över att knyta ytterligare en hyresgäst till oss genom detta hyresavtal. Tillsammans med TR Electronic kommer vi förädla lokalen, vilket bland annat innebär installation av laddstolpar och LED-belysning i enlighet med vår hållbarhetsstrategi, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Kruthornet 3 har en total yta på drygt 3 000 kvm som i och med detta avtal nu är fullt uthyrd. Avtalet börjar löpa i februari 2024.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se