SLP rekryterar från Corem inför Stockholmsexpansion SLP stärker bolagets tillväxtresa i Stockholmsregionen genom att rekrytera en toppduo från Corem.

SLP rekryterar från Corem inför Stockholmsexpansion

Personnytt

4 oktober 2021

SLP rekryterar två toppnamn från Corem: Jesper Carlsöö och Jerker Holmgren. De blir nu affärsutvecklare i SLP:s Stockholmssatsning.

Swedish Logistic Property – SLP – har en hög tillväxttakt och har under de senaste åren byggt upp ett fastighetsbestånd med drygt 50 attraktiva logistikfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om över 500 000 kvadratmeter.

SLP har tidigare kommunicerat att bolaget arbetar mot en börsnotering på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2022.

För att möjliggöra bolagets fortsatta tillväxtresa även i Stockholmsregionen har SLP rekryterat Jesper Carlsöö och Jerker Holmgren som affärsutvecklare.

De har båda en mycket lång och gedigen erfarenhet inom lager- och logistikfastigheter och kommer närmast från toppositioner inom Corem där de varit verksamma i cirka 14 år och ingått i bolagets ledningsgrupp.

Jesper har senast varit verksam som marknads- och uthyrningschef och Jerker som chef för affärs- och projektutveckling.

– Genom rekryteringarna tar SLP ett första viktigt steg mot att skapa en tydlig närvaro även i Stockholmsregionen. Syftet är naturligtvis att möjliggöra en fortsatt expansion även i Mälardalen. Med Jespers och Jerkers kontaktnät, kompetens och erfarenhet får vi en enormt stark och bra plattform för att möjliggöra detta, säger Peter Strand, VD i SLP.

Både Jesper och Jerker påbörjar sina tjänster inom SLP senast den 1 april 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se