SLP genomför ännu en sale and lease back-affär

SLP genomför ännu en sale and lease back-affär

Transaktion

18 maj 2022

SLP har genom bolagsförvärv idag förvärvat en större logistikfastighet i Nässjö, med beteckning Svedjan 1.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om ca 12 700 kvm och är idag uthyrd till Industrilås i Nässjö AB med ett nio-årigt hyresavtal. SLP tillträder fastigheten den 30 juni 2022.

Säljaren av fastigheten är ett bolag inom samma koncern som Industrilås i Nässjö och transaktionen har skett off-market. Underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 68 mkr och fastigheten genererar ett hyresvärde om ca 4,8 mkr som är 100 procent indexerat. 

”Vi är glada över att åter kunna göra en sale and lease back-affär eftersom vi då vet att hyresgästen känner till fastigheten och där SLP kan bidra genom en effektiv förvaltning med vår organisation, erfarenhet och hållbarhetsfokus”, säger Peter Strand, VD på SLP.

Industrilås har under 40 år vuxit till dagens position som en av världens ledande leverantörer av låslösningar för alla typer av industriella applikationer.

”Vi har haft vår verksamhet på Svedjevägen 1 i väldigt många år, läge och lokaler passar oss bra. När SLP nu tar över som fastighetsägare kan vi fokusera på vår kärnverksamhet och känna trygghet i att SLP kan hjälpa oss när vi vill utveckla fastigheten”, säger Fredrik Mölzer, styrelseordförande i Industrilås i Nässjö AB.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se