Slottsviken säljer i Kungälv Foto: TT

Slottsviken säljer i Kungälv

Transaktion

7 november 2018

Bolaget har ingått avtal om försäljning av en fastighet värd över 30 miljoner kronor.

Slottsviken har ingått avtal med en bostadsrättsförening om försäljning av fastigheten Stationen 4 för 34 miljoner. Försäljningen sker via bolagsaffär, och avtalet är villkorat av att bostadsrättsföreningen erhåller nödvändig finansiering för förvärvet.

Affären väntas slutföras under första kvartalet 2019. I transaktionen ingår att Slottsviken förvärvar åtta bostadsrättslägenheter, vilka kommer att avyttras under 2019.

Försäljningen påverkar resultat och bokfört kapital med 9 MSEK, motsvarande 0,27 kr per aktie, samt substansvärde med 0,07 kr per aktie räknat efter transaktionskostnader.

Rådgivare i affären har för säljarens räkning varit Newsec och för köparens del Bra Boende Centralt (BBC).

– Försäljningen stärker bolagets finansiella ställning och möjliggör framtida förvärv. Återigen gör Slottsviken också en försäljning överstigande substansvärdet. Genom transaktionen är förvaltningsbeståndet ävensom koncentrerat till kommersiella fastigheter, säger Slottsvikens VD Jakob Österberg i en kommentar.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se