Slopad utdelning för Serneke – aktien rasar Ola Serneke,vd på Serneke. Foto: Serneke

Slopad utdelning för Serneke – aktien rasar

Ekonomi

9 april 2019

I kallelsen till årsstämman meddelar bolaget att man ställer in utdelningen för 2018. Samtidigt föreslår man två nya toppnamn till styrelsen. 

Inför årsstämman bekräftar styrelsen i Serneke Group AB bolagets utdelningspolicy men väljer i nuläget att föreslå en utebliven utdelning för räkenskapsåret 2018. Anledningen är att man är i behov av finansiell flexibilitet för att hantera den egna projektportföljen. I rådande situation ser styrelsen det som prioriterat att bolaget vidmakthåller en stark finansiell position.

– Vi har just nu stort fokus på Karlastaden och den omstrukturering och optimering som pågår. Vi jobbar med att dela upp projektet och hitta passande partnerskap för att realisera våra visioner för stadsdelen. Planen har hela tiden varit att få in flera byggherrar vilket är en förutsättning i projektet. Innan en ny struktur är på plats prioriterar styrelsen därför i år att hålla bolaget starkt hellre än att föreslå en utdelning, säger Kent Sander, styrelseordförande i Serneke Group AB.

Valberedningen har även beslutat föreslå årsstämman den 8 maj 2019 att välja Anna Belfrage och Fredrik Alvarsson till nya styrelseledamöter. Fredrik Alvarsson kommer närmast från rollen som vd för CA Fastigheter, en tjänst han lämnade så sent som i februari i år.

Efter att nyheten om den slopade utdelningen kom föll aktien på Stockholmsbörsen med -8,33 procent.

Av Pernilla Gilbert

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se