Säljer hälften i Rosengård Centrum för halv miljard Fastighetsvärdet för Rosengård Centrum har fördubblats sedan Trianon förvärvade fastigheten 2016. Nu säljs hälften av fastigheten för en halv miljard.

Säljer hälften i Rosengård Centrum för halv miljard

Transaktion

5 juli 2021

Trianon säljer 50 procent av Rosengård Centrum i Malmö till Fastighets AB Hemmaplan, ett bolag gemensamt ägt av Brunswick Real Estate och Bonnier Fastigheter.

Avtalet gäller den fortsatta utvecklingen av fastigheten Rosengård Centrum, Rosengårdsbiblioteket och byggrätterna om totalt cirka 60 000 kvadratmeter BTA i anslutning till centrat.

Det överenskomna fastighetsvärdet är 560 miljoner kronor och avtalet innebär lika ägande mellan parterna.

Som tidigare meddelats ingick Trianon i mars ett Letter of Intent om försäljning av 50 procent av handelsfastigheten Rosengård Centrum. Nu har avtalet tecknats och den fortsatta utvecklingen av Rosengård Centrum med tillhörande byggrätter om totalt cirka 60 000 kvadratmeter BTA kommer Trianon att driva tillsammans med Fastighets AB Hemmaplan i ett joint venture.

Hemmplan lanseras med social profil

Hemmaplan, som nu lanseras med denna affär, ägs gemesamt av Brunswick Real Estate och Bonnier Fastigheter.

Bolaget har utarbetat en tydlig strategi med långsiktigt och aktivt ägarskap genom en hållbar, lokalt förankrad fastighetsförvaltning och samverkan med kommun, akademi och civilsamhället. 

Fördubblat värde för Rosengård Centrum 

Trianon förvärvade Rosengård Centrum 2016 och har sedan dess utvecklat fastigheten till ett mycket väl fungerande center med en attraktiv mix av hyresgäster.

Förutom bostadsnära handel kommer cirka 40 procent av hyresgästerna från segmentet samhällsservice såsom bibliotek, utbildning, vård och Statens servicecenter.

Rosengård Centrum är fullt uthyrt och har ett ständigt ökande antal besökare. Trianons målinriktade arbete med social hållbarhet har genom åren varit framgångsrikt och resulterat bland annat i ett 60-tal nya anställningar av boende i området, liksom ett varierat utbud fritidsaktiviteter för unga.

Köpeskillingen överstiger bokfört värde 31 december 2020 med 15 procent samt bokfört värde 31 mars 2021 med 3 procent.

Fastighetsvärdet har, vid avtalstecknandet, fördubblats sedan Trianon förvärvade fastigheten 2016.

"Värdeskapande med fler aktörer"

– Vi ser det som väldigt värdeskapande att fler aktörer vill vara med och utveckla Rosengård Centrum, som nu nått nivån att det attraherar investeringar på egna meriter. Det nya samarbetet möjliggör att vi kan vidareutveckla Rosengård Centrum med ny samhällsservice och nya bostäder och samtidigt öka den sociala hållbarheten i området. Transaktionen innebär dessutom att vi stärker vår förvärvskapacitet ytterligare, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

– Rosengård Centrum och samarbetet med Trianon är det perfekta startskottet för Hemmaplan, vars syfte är att bidra till meningsfull och mätbar social förbättring. Tillsammans med Trianons erfarenhet och kompetens inom social hållbarhet har vi de förutsättningar som krävs för att accelerera utvecklingen av Rosengård Centrum, säger Patrik Andersson VD på Brunswick Real Estate.

CBRE har agerat rådgivare till Trianon i transaktionen och MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se