Säljer för två miljarder i Stockholm city AMF Fastigheter säljer de tre fastigheterna Adonis 2, Adonis 16 och Moraset 24 i centrala Stockholm.

Säljer för två miljarder i Stockholm city

Transaktion

22 december 2021

En ny jätteaffär i Stockholms city är klar. Fastigheter för drygt två miljarder byter ägare.

AMF Fastigheter avyttrar tre fastigheter i Stockholms city om drygt 14 000 kvadratmeter till KPA Pension, en del av Folksamgruppen, för ca 2 140 miljoner kronor.

Under hösten inledde AMF Fastigheter en process för att avyttra en fastighetsportfölj bestående av tre fastigheter i Stockholms city; Adonis 2, Adonis 16 och Moraset 24.

Det står nu klart att köpare är KPA Pension och att transaktionen görs till ett underliggande fastighetsvärde om ca 2 140 miljoner kronor.

– Vi är väldigt nöjda med försäljningen som ger ett positivt bidrag till våra pensionssparares avkastning, men också ett kapital för oss att investera i nya fastigheter och projekt. Det är få objekt som säljs i Stockholms innerstad idag, försäljningen är därför en viktig bekräftelse på att marknadsläget är gott och att det är en hög efterfråga på att köpa kontorsfastigheter i Stockholm, säger Fredrik Ronvall, chef för fastighetsinvesteringar på AMF Fastigheter.

De tre kontorsfastigheterna är alla belägna invid eller strax intill Sveavägen och är idag fullt uthyrda. De fyra största hyresgästerna utgörs av Academedia, Brottsförebyggande rådet, COOP och Comsol, som totalt står för totalt 66 procent av hyresvärdet.

Adonis 16 ligger i hörnet Sveavägen och Tegnérgatan och är uppförd 1965. Det är den största av de tre fastigheterna om ca 8000 kvadratmeter.

Fastigheten Moraset 24 är uppförd 1985 och ligger i hörnet Luntmakargatan och Adolf Fredriks Kyrkogata och omfattar ca 4000 kvm.

Adonis 2 är belägen på Sveavägen 64 i närheten av Tegnérgatan. Fastigheten omfattar ca 2000 kvadratmeter och är uppförd 1981.

Fastigheterna är alla certifierade med Miljöbyggnad Silver. KPA Pension tillträder fastigheterna den 1 mars 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se