Slår hål på myten om kontorsdöden

Slår hål på myten om kontorsdöden

Uthyrning

20 april 2022

Kontoret dödförklarades helt felaktigt i förtid, investeringsviljan har tickat på trots pandemin.

Ett starkt intresse för investeringar i centrala lägen och hållbara kontorsfastigheter, kombinerat med individens egen drivkraft att återvända till en social arbetsplats, skapar stora möjligheter för fastighetsbranschen att fortsätta utvecklingen av framtidens kontor.

Kontoret kommer att vara den plats som, mer än någonsin nu, skapar mervärde för medarbetarna när relationer och aktiviteter på arbetsplatsen blir det nya normala. Kontorens funktion som sammanhållande länk i samhället och staden som helhet blir därför allt viktigare.

I det senaste avsnittet av podcasten Stadsutvecklarna identifieras trender och insikter om kontorsmarknaden i Sverige. Medverkar gör Ulrika Lindmark, chef för värdering och analys på Newsec, Alexander Ståhle, stadsplanerare och stadsbyggnadsforskare på KTH, Yvonne Sörensen Björud, VD för United Spaces och Marco Checchi, medgrundare till Studio Stockholm Arkitektur. Podcasten Stadsutvecklarna programleds av Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen. 

Ett par insikter hämtade ur avsnittet Kontoren:

Kontoret dödförklarades helt felaktigt i förtid, investeringsviljan har tickat på trots pandemin.

Innerstadsnära och stadsmässiga kontor kommer på sikt alltid stå sig bättre än utglesade kontorsöar.

Hyresgästerna ökar fastighetens attraktivitet och värde.

Närheten till service, kultur och rekreation gör både kontoret och stadsdelen mer attraktiv.

Det ”vanliga” kontoret saknar efterfrågan. I stället är det skräddarsydda och personliga arbetsplatser som önskas av hyresgästerna.

Det är genom det fysiska mötet som innovation, kreativitet och affärsutveckling bäst drivs framåt.

Det ställs högre krav på smarta tekniska lösningar som möjliggör nya digitala arbetssätt

- Värtahamnens läge intill vattnet skapar unika kvalitéer för de kontorsfastigheter som etableras här, inte minst genom strandpromenaderna som blir nya naturliga mötesplatser, säger Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

- Våra fastighetsaktörer har en stor möjlighet att vidareutveckla stadsdelen, både på insidan och utsidan, mot den levande, urbana och blandade stadsmiljön som kontoren gör sig allra bäst i, fortsätter Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se