SkyMap visualiserar utomhusmiljöer för Zynka Genom att integrera SkyMaps visualiseringsverktyg SkyView i Zynkas integrationsplattform Digital Buildings får fastighetsägare tillgång till ett kraftfullt verktyg.

SkyMap visualiserar utomhusmiljöer för Zynka

Ekonomi

25 maj 2021

SkyView har integrerats i Digital Buildings för att visualisera utomhusmiljöer. Det är en följd av det nya samarbetet mellan Zynka BIM och SkyMap Innovations.

För Zynka är SkyView ett viktigt komplement för att kunna hantera och visualisera drönarskannad information i sin leveransplattform Digital Buildings.

För SkyMap blir det en helt ny möjlighet att nå marknaden för fastighetsförvaltning med sina tjänster.

Zynka BIM är Göteborgsföretaget som är BIM-experter och levererar innovativa digitala lösningar och tillhandahåller expertkunskaper i varje steg av en fastighetsaffär.

SkyMap Innovations är Växjöföretaget specialiserat på visualisering och användning av drönarskannad information framför allt i byggprocessen.

Kraftfullt verktyg för fastighetsägare

Genom att integrera SkyMaps visualiseringsverktyg SkyView i Zynkas integrationsplattform Digital Buildings får fastighetsägare tillgång till ett kraftfullt verktyg som tillgängliggör och visualiserar en drönarskannad digital kopia av utomhusmiljön såsom mark, tak och fasader.

– Vi har främst fokuserat på att digitalisera inomhusmiljön men samtidigt sökt en bra lösning för utomhusmiljön. Genom samarbetet med SkyMap och integrationen av SkyView i Digital Buildings har vi skapat en helhet som ger fastighetsägare ökad kontroll på sina tillgångar både inomhus och utomhus och underlättar förvaltning och utveckling av fastigheterna, säger Daniel Månsson, CTO på Zynka.

Test sedan årsskiftet

Testning av integrationen har pågått sedan årsskiftet tillsammans med några utvalda fastighetsägare som har fått möjlighet att använda den drönarskannade kopian av tomt och byggnader skarpt i sin verksamhet. Testet utvärderas löpande och det gemensamma målet är att lansera produkten bredare senare i år.

– SkyMaps styrka har hittills främst varit i byggprocessen men genom samarbetet med Zynka blir vår tjänst tillgänglig för fastighetsförvaltning vilket gör vår marknad mycket större. Vi ser att fastighetsägare kan ha stor nytta av att få bättre grepp om sina yttre miljöer, och i kombination med den digitala tvillingen av inomhusmiljön blir det en ovärderlig kunskap för att förvalta och utveckla fastigheten, säger Jon Bengtsson som är grundare och VD på SkyMap.

– Tillgång till en digital kopia av den yttre miljön ger en bättre överblick men också möjlighet att se detaljer och mäta och mängda t ex gräs-, tak- och parkeringsytor från kontoret istället för att mäta för hand på plats. Ännu viktigare är dock säkerhetsaspekten då drönarskanning ger så detaljerade bilder att en stor del av de tak- och fasadinspektioner som normalt utförs med klättersele eller skylift kan undvikas, avslutar Jon Bengtsson.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se