SKF:s gamla HK i nytt JV med SBB och Aspelin Ramm SBB säljer SKF:s gamla HK till ett nytt JV-bolag som ägs tillsammans med Aspelin Ramm.

SKF:s gamla HK i nytt JV med SBB och Aspelin Ramm

Transaktion

15 november 2021

Aspelin Ramm Fastigheter köper SKF:s gamla huvudkontor och inleder ett samarbete med SBB.

Aspelin Ramm Fastigheter har förvärvat 50 procent av fastigheten Göteborg Gamlestaden 2:8 som tidigare användes som huvudkontor för SKF.

Säljare är SBB som tillsammans med Aspelin Ramm Fastigheter bildar ett nytt gemensamt fastighetsbolag för att utveckla den välkända kontorsbyggnaden i Gamlestaden.

– Förvärvet ligger helt i linje med vår ambition att växa och att utveckla och förvalta fastigheter i spännande och expansiva lägen i regionen. Förutom att byggnaden är ett välkänt landmärke för alla göteborgare, så ligger den centralt och i ett område som just nu genomgår en omfattande utveckling mot att bli en levande och attraktiv stadsdel med urbana kvaliteter, säger Manne Aronsson, VD på Aspelin Ramm Fastigheter.

Fastigheten, som står tom sedan SKF flyttade sitt huvudkontor, omfattar cirka 21 000 kvadratmeter lokalyta.

Wingårdhs involverat

Arbetet med detaljplanen har nyligen påbörjats och en förstudie har tidigare utarbetats i samarbete med arkitektkontoret Wingårdhs. Där presenteras förslag på möjliga tillbyggnader som innebär ytterligare tillkommande utvecklingsbara ytor.

– Det är en fantastisk byggnad med en tidstypisk arkitektur från 60-talet som är uppförd för att hålla länge. Huset präglas av ljus och rymd och hållbara material vilket gör det tacksamt att utveckla vidare. Självklart lämpar sig fastigheten väldigt väl för kontor, men husets konstruktion och på- och tillbyggnadsmöjligheter skulle också göra det möjligt att utveckla bostäder eller inrymma hotellverksamhet. Det får det fortsatta utvecklings- och detaljplanearbetet utvisa, säger Manne Aronsson.

Aspelin Ramm Fastigheter har tidigare utvecklat såväl bostäder som kontorslokaler och kommersiella lokaler, främst i Västsverige. Nyligen förvärvades även en fastighet i den nya framväxande stadsdelen Masthuggskajen i centrala Göteborg, som ska knyta samman Majorna med Linnéstaden.

Gamlestaden allt attraktivare

 – Vi har lång erfarenhet av olika stadsutvecklingsprojekt och letar aktivt efter fastigheter i lite mer centrala lägen som har en långsiktig utvecklingspotential. Gamlestaden är definitivt ett sådant läge där vi vill vara med och bidra med vår kompetens och erfarenhet från stadsutvecklingsprojekt. Jag är övertygad om att Gamlestaden blir en av stadens allra mest attraktiva platser att bo, arbeta och leva på när alla delar kommit på plats, säger Manne Aroinsson.

Han ser fram emot att starta samarbetet med SBB som på senare tid vuxit till att bli ett av Nordens största fastighetsbolag.

"Kompletterar varandra"

 – Jag tror att vi kompletterar varandra väldigt väl i det här projektet, där vi med gemensamma krafter kan omvandla en av stadens allra häftigaste och mest välkända fastighet till någonting helt nytt. Kanske också ge den ett nytt innehåll så att den här historiskt viktiga byggnaden kan leva vidare även för framtida generationer göteborgare. Fastigheten Göteborg Gamlestaden 2:8 säljs av SBB till det gemensamt ägda bolaget för cirka 450 miljoner kronor, säger Manne Aronsson.

Krister Karlsson, vice VD och ansvarig för projekt- och fastighetsutveckling på SBB är nöjd med affären och ser fram emot att påbörja en gemensam utveckling av fastigheten.

– Vi tror väldigt mycket på Gamlestaden där vi är stor aktör och där vi nyligen byggt nytt för SOS Alarm på grannfastigheten. Genom detta samarbete med den lokalt starkt förankrade utvecklaren Aspelin Ramm Fastigheter är vi övertygade om att vi kommer att utveckla fastigheten till en av Göteborgs mest attraktiva gröna byggnader, säger Krister Karlsson.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se