Previous Next

Skellefteå leder bostadsboomen i Norrland

Reportage

7 januari 2022

Nyindustrialiseringen i Norrbotten innebär att bostadsbyggandet behöver fördubblas i regionen. I enbart Skellefteå pågår nu 17 bostadsprojekt med drygt 2 000 nya bostäder, och ytterligare åtta projekt med cirka 1 000 bostäder är under planering.

– Att tala om en byggboom är nästan en underdrift. Minst tre, fyra gånger fler bostäder per år än vad vi har haft tidigare tror vi definitivt kommer att behövas, sa Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson till Ekot i höstas.

Det är framför allt batteriföretaget Northvolts fabriksetablering i Skellefteå som skapar det stora bostadsbehovet. Etableringen beräknas de närmaste åren leda till tusentals nya jobb i regionen.

Samtidigt väntas flera andra nya industrisatsningar i en rad orter i Norrbotten, med medföljande befolkningstillväxt och alltså även där behov av nya bostäder.

– Vi räknar med att man behöver fördubbla byggtakten till ungefär 5 000 bostäder per år i regionen, utifrån de tillväxtmål som finns, säger Johan Hallberg, Byggföretagens regionchef för norra Sverige.

Enbart i Skellefteå är målbilden 5 000 nya bostäder till 2025.

– Vi har satt ett tydligt politiskt mål på 5 000 nya bostäder fram till 2025, säger Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå kommun.

Och intresset från fastighetsbolagen är stort. Hela 70 bolag har på kort tid anmält intresse för att bygga bostäder enbart i Skellefteå.

Högsta prisuppgången i landet

I Skellefteå är både efterfrågan på bostäder och byggtakten inom bostäder just nu högre än någonsin. Den höga efterfrågan pressar upp priserna. Enligt en sammanställning som Fastighetsbyrån gjorde i slutet av 2021, utifrån siffror från Svensk mäklarstatistik, ökar bostadsrättspriserna procentuellt mest i Norrland och inte minst i Skellefteå.

Sett till värdeökning i procent toppar Stationsgatan i Haparanda listan med en ökning på hela 112 procent på ett år. Näst mest har priserna stigit på Bogatan i Skellefteå, 100 procent, följt av Kaptensgatan, 94 procent, som även den ligger i Skellefteå.

Fyra av de tio gatorna med störst procentuell ökning ligger i just Skellefteå.

– Skellefteå genomgår en förändring av sällan skådat slag just nu. Bostadspriserna stiger kraftigt och anledningen är att det finns en väldigt stark framtidstro i kommunen. Det blåser positiva vindar i näringslivet bland annat i och med etableringen av Northvolts batterifabrik och inflyttningen ökar, säger Jan-Erik Lööf, franchisetagare och fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Skellefteå.

Okonventionella grepp och hållbarhet

Och även om det byggs rekordmycket bostäder i Skellefteå så räcker det inte till. Därför har nya okonventionella grepp tagits som komplement till de ”vanliga” bostadsprojekten.

På Brogatan i Skelleftehamn uppförs 44 tillfälliga lägenheter för att lätta lite på bostadstrycket. De tillfälliga bostäderna sätts upp av Algeco i samverkan med Northvolt. Bostäderna ska bli veckoboenden för tjänstepersoner från Northvolts avdelningar i Stockholm och Västerås som nu arbetar för att färdigställa Northvolt Ett i Skellefteå.

Mitt i byggboomen kan man också konstatera att Skellefteå på fler vis går i bräschen för innovativ och hållbar stadsplanering med en lång rad klimatsmarta byggnader, där träbyggande ofta står i fokus.

Utöver bostadsbyggandet märks här inte minst Sara Kulturhus som invigdes i början av oktober. Sara Kulturhus i Skellefteå är ett av världens högsta trähus, gestaltat av White Arkitekter. Med sina 20 våningar och fromstarka arkitektur blir det stadens nya landmärke.

Den klimatpositiva byggnaden har satt Skellefteå på världskartan och blivit en internationell ledstjärna för hållbar arkitektur och konstruktion.

SBB ska bygga 1 500 lägenheter

Bland de klimatsmarta bostadsprojekten som nu pågår i Skellefteå märks bland annat SBB:s uppförande av 161 lägenheter i Västra Erikslid med Lindbäcks Bygg som totalentreprenör. Husen byggs med trästomme i fabrik och kommer till byggarbetsplatsen för montage till färdiga hus.

Genom att industrialisera byggprocessen förkortas byggtiden och blir mer resurseffektiv och därmed mer hållbar. Med innovativ teknik kommer husen att ha en energianvändning som är hälften av vad Boverkets byggregler föreskriver. Värmeenergi tas tillvara i spillvatten samtidigt som solceller installeras på taken.

– Vi är glada att kunna lägga till 161 nya bostäder i vår resa att bygga 1 500 lägenheter i Skellefteå. Det goda samarbetet med kommunens tjänstemän och en effektiviserad byggprocess har gjort att vi på rekordkort tid kan leverera klimatsmarta bostäder i Skellefteå, säger Erik Hävermark, chef projektutveckling, SBB.

I slutet av 2020 köpte SBB 766 hyreslägenheter och 123 vård- och omsorgslägenheter på Morö Backe av kommunala Skebo för 1,3 miljarder kronor. Samtidigt inledde SBB då sin långsiktiga storsatsning i Skellefteå. SBB ska tillsammans med kommunen ta fram byggrätter för att investera ytterligare cirka tre miljarder i byggandet av 1 500 nya lägenheter i staden. Projektet med 161 lägenheter i Västra Erikslid är ett led i denna satsning.

Klok kommun med tydlig nyckelperson

– I Skellefteå är hållbarhet en tydligt uttalad ledstjärna. Vi behöver inte bara bygga bostäder, vi behöver bygga hållbara bostäder för framtida generationer. De innovativa husen på Västra Erikslid stämmer bra in i vår strävan mot hållbarhet, säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå.

En nyckelperson i det omfattande och hållbara bostadsbyggandet i Skellefteå är Karin Degerfeldt, funktionschef projektledning, samhällsbyggnad, Skellefteå kommun.

Hon var en av två finalister som nominerades till priset Årets person inom hållbart samhällsbyggande, som delas ut av SGBC inom Sweden Green Building Awards. Motiveringen till nomineringen lyder:

”Som chef för projektledningsfunktionen inom samhällsbyggnad på Skellefteå kommun har Karin stora möjligheter att påverka – vilket hon också gör. Hon har fått entreprenörer att våga tänka till och tänka nytt och verkligen ta fram hållbara lösningar som skapar mervärde och utveckling samt bidrar till en hållbar stadsutveckling. Karin har också en stor förmåga att sprida kunskap och inspiration om hållbart byggande till hela branschen.”

Nu är frågan hur Skellefteå med höga ambitioner inom stadsplanering och hållbarhet ska lyckas accelerera bostadsbyggandet ytterligare för att möta behovsbilden. Men med Sveriges ledande bostasbyggare på kö finns förstås alla möjligheter att skapa innovativa och effektiva framtidslösningar.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se