Skanskas nya storavtal – 350 miljoner Foto: Skanska

Skanskas nya storavtal – 350 miljoner

Stadsutveckling

11 juni 2019

Projektet inleddes i början av maj 2019 och är planerat att pågå till andra kvartalet 2021.

Skanska har tecknat avtal med Hudson Square Realty, LLC för att riva och demontera fyra byggnader och en parkeringsplats på nedre Manhattan, New York, USA.

Kontraktet är värt cirka USD 36,5 M, cirka 350 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2019.

Skanska kommer att hantera borttagning av farligt material i anslutning till platsen, samt fullständigt riva två åttavåningsbyggnader och två tvåvåningsbyggnader samt en parkeringsplats.

I kontraktet ingår också att installera stöd till befintliga grundfundament för att behålla dem för användning i arbetet för kommande nya grunder, något som kommer att installeras under ett separat kontrakt.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se