Skanskas nya miljardbygge i Gbg Foto: Pixabay

Skanskas nya miljardbygge i Gbg

Stadsutveckling

21 augusti 2019

Kontraktet för Skanskas nya projekt är värt cirka 1,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i Skanska Sveriges orderingång för det tredje kvartalet 2019.

Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga dubbelspår till godsjärnvägen Hamnbanan, etapp Eriksberg-Pölsebo, i Göteborg.

Utbyggnaden är en sträcka om 1 900 meter, varav 1 100 meter i tunnel, norr om det befintliga enkelspåret. I projektet ingår även anläggning av provisoriska spår för trafikomledning, rivning av befintlig anläggning inklusive en bro, omfattande ledningsomläggningar, nya gång- och cykelvägar, ny fotbollsplan samt nytt klubbhus åt Eriksbergs IF.

Byggstarten är planerad till hösten 2019 och hela projektet ska vara färdigställt under 2024.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se