Skanskas nya investering – 680 miljoner Foto: Skanska

Skanskas nya investering – 680 miljoner

Stadsutveckling

6 maj 2019

Byggnadsarbetena startade i slutet av april. Kontorshuset är planerat att vara färdigställt under andra kvartalet 2021.

Skanska investerar 65 miljoner euro, cirka 680 miljoner kronor i den tredje kontorsbyggnaden i Nowy Rynek, ett kommersiellt fastighetsprojekt, i Poznan, Polen. Investeringen avser den tredje kontorsbyggnaden samt parkeringsgarage för både den tredje och fjärde byggnaden.

Byggkontraktet är värt cirka 340 miljoner kronor vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2019.

Det 14 våningar höga kontorshuset kommer att få en total uthyrningsbar yta på cirka 27 000 kvadratmeter. Det är registrerat för att certifieras enligt WELL, och väntas få certifikaten LEED Gold samt Building without Barriers för sin tillgängliga design, inkluderande för personer med funktionshinder.

Nowy Rynek är Skanskas tredje kommersiella utvecklingsprojekt i Poznan, med en total uthyrningsbar yta på cirka 100 000 kvadratmeter. Komplexet ligger i stadens centrala affärsdistrikt och skapar ett nytt kvarter i Poznan. Skanska sålde den första byggnaden i Nowy Rynek till Franklin Templeton Investments. Den andra byggnaden är nästan fullt uthyrd.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se