Skanskas nya bostadsbygge – 41 600 kvm
Foto: Skanska

Skanskas nya bostadsbygge – 41 600 kvm

Bostäder

19 september 2019

Skanska kommer att uppföra ett nytt 12 våningar högt, 41 600 kvm stort, bostadshus med detaljhandel på gatunivå.

Skanska har tecknat avtal med Six South Partners, ett dotterbolag till Charleston, om att bygga ett bostadshus i Nashville, Tennessee, USA. Kontraktet är värt USD 74 M, cirka 690 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2019.

Skanska kommer att uppföra ett nytt 12 våningar högt, 41 600 kvadratmeter stort, bostadshus med detaljhandel på gatunivå. Utöver lägenheter omfattar projektet ett rekreationsplan med pool ovanpå ett parkeringshus.

Konstruktionen påbörjades i september 2019 och projektet planeras att vara färdigställt i augusti 2021.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se